Parlament EU opomenuo BiH: Nećemo uvoditi vaš sistem etničkog i entitetskog glasanja

Evropski parlament upozorio je Parlamentarnu skupštinu BiH zbog toga što još uvijek nije formiran Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje. Problem prave parlamentarci iz Republike Srpske koji insistiraju da se u poslovnik zajedničkog tijela BiH i Evropske unije uvede princip entitetskog glasanja.

Riječ je o Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje koji se uspostavlja za svaku državu u procesu pridruživanja EU i koji se uspostavlja na osnovu odredbi koje su navedene u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Parlamentarni odbor treba biti sastavljen od jednakog broja predstavnika parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta koji donosi odluke natpolovičnom većinom članova svake delegacije.

U prijevodu to znači da je potrebno više od pola glasova bh. delegacije i više od pola glasova članova evropske delegacije kako bi određena odluka bila usvojena. Bosanskohercegovačku delegaciju čine svi članovi Zajedničke komisije Parlamentarne skupštine BiH za evropske integracije.

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i član Zajedničke komisije Parlamentarne skupštine BiH za evropske integracije Saša Magazinović rekao je za Klix.ba da je riječ o tijelu koje ima obavezu da prati aktivnosti na realizaciji SSP-a.

“Od samog početka je problem u tome što dio delegacije iz entiteta Republika Srpska želi da se postavimo na način kao da Evropska unija ulazi u BiH, a ne obrnuto i da mi krojimo pravila ljudima iz EU”, kazao je Magazinović.

Ističe da ga je iznenadilo koliko je EU do sada bila tolerantna s obzirom na to da su imali strpljenje i dugo slušali stvari koje su za njih šokantne, poput priče da to tijelo treba odlučivati entitetskim većinama.

“Zanimljivo je i što to tijelo nema nikakve operativne nadležnosti. Glasanje o kojem govorimo je eventualno glasanje o nekoj preporuci i nikada se do sada nije desilo preglasavanje. Tu je uvijek riječ o stvarima koje se usaglašavaju danima ili mjesecima prije”, rekao je Magazinović.

On smatra kako je u ovom slučaju riječ o hiru i bahatosti političara iz RS-a, ali i nerazumijevanju procesa evropskih integracija.

“Ovo je došlo do te faze da smo dozvolili sebi da nas kao malu djecu opominju i organizuju nam se roditeljski sastanci na kojim se objašnjava kako djeca nisu uradila domaću zadaću i kako su nemirna na času. To je nepotrebno, a krivac za tu čitavu situaciju su zastupnici iz RS-a”, kazao je Magazinović.

Na pitanje ko je započeo kompletnu priču vezanu za uvođenje entitetskog glasanja, Magazinović je odgovorio da je to zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjen Tadić.

“Njega prate i drugi članovi iz RS-a, a ja stvarno ne mogu da razumijem iz kojeg razloga. Ljudi s kojima sam razgovarao iz EU parlamenta šokirani su činjenicom da jedna od država koja ima aspiracije da postane članica EU samoj EU želi nametati pravila”, istakao je Magazinović.

Zaključio je kako Evropska unija ovakvo postupanje doživljava kao hir zbog kojeg ispašta kompletna država BiH.

“Začudilo me je što su ljudi iz EU parlamenta prije nudili neke opcije koje nisu tipične za Evropski parlament. Međutim, kako sam razumio sadržaj pisma oni sada traže da se način odlučivanja u BiH ne može razlikovati od načina odlučivanja drugih zemalja članica EU”, rekao je Magazinović.

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i član Komisije za evropske integracije Halid Genjac kazao je za Klix.ba kako su političari iz RS-a tražili da u toku glasanja u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje bude zastupljen i etnički i entitetski princip.

“To su stvari koje su Evropskoj uniji neprihvatljive i koje nisu u skladu sa principima koji vrijede za sve aspirante za članstvo u EU. Brisel je ponudio da se uvode dvotrećinski način većine u jednoj i drugoj delegaciji što na neki način isključuje strah od preglasavanja RS-a. Međutim, ni to nije bilo prihvatljivo bh. parlamentarcima koji su izabrani u RS-u, jer oni isključivo insistiraju da se u cijelom procesu odlučivanja vidi entitet”, rekao je Genjac.

Smatra kako je očigledno da takvim postupanjima političari iz RS-a nastoje istaći da je subjekt integrisanja entitet, a ne BiH koja je u konačnici potpisnica sporazuma o SSP-u.

“Riječ je o ultimativnom zahtjevu jedne od administrativno-teritorijalnih jedinica u BiH koja želi da u procesu evropskih integracija bude vidljiv entitet. Razlog za to su vjerovatno politika koja nije odustala od ideje disolucije BiH”, kazao je Genjac.

Kako nam je rekao, neformiranje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje počinje predstavljati ozbiljan problem BiH.

“Mislim da se problem komplicira. Umjesto da to pitanje riješimo na Parlamentarnom odboru, jer je Parlamentarna skupština BiH nama dala mandat, ovaj problem vraćen je na kolegije domova. Poznavajući način rada kolegija domova ne očekujem rješenje jer tu ponovo imamo problem sa stavovima RS-a”, zaključio je Genjac.

klix.ba

Related posts