Održana prva studentska konferencija “Pojavnost socijalno-patoloških ponašanja u USK-u”

Jučer je na Fakultetu zdravstvenih studija u Bihaću održana prva studentska naučna konferencija pod nazivom “Pojavnost socijalno-patoloških ponašanja u USK-u”. Ovaj događaj su organizirali studenti 2. godine Sestrinstva, a u okviru redovnih vježbi iz predmeta Socijalna patologija.

Moderator konferencije je bila mr Dijana Sulejmanović, viši asistent na ovom fakultetu, a u uvodnom dijelu je prikazan kratkometražni film “Zanatlije” autora Enesa Hotića koji govori o fenomenu prosjačenja.
Inače, ideju predmetne asistentice Sulejmanović za održavanje studentske naučne konferencije od početka su podržali dekan dr Ekrem Pehlić, prodekan za nastavu dr Asmir Aldžić te predmetni profesor dr Hariz Šarić.

Studenti su izlagali radove koje su izradili u toku proteklog semestra, a u kojima su prikazali podatke o pojavnosti oblika socijalno-patoloških ponašanja u općinama Unsko-sanskog kantona, sa naglaskom na opasnosti alkoholizma, toksikomanije, maoljetničke delinkvencije te suicidalnosti.

Poseban doprinos dali su studenti druge godine Sanitarnog inženjerstva koji su podržali svoje kolege te kao publika uveličali ovaj događaj.
Prilikom zatvaranja studentske konferencije “Pojavnost socijalno-patoloških ponašanja u USK-u”, predloženo je da se i naredne godine nastavi ovakav vid promocije rada studenata bihaćkog Fakulteta zdravstvenih studija.

Related posts