Održana promocija monografije „Bosanskopetrovački velikani kulture“

Jučer je u Domu kulture upriličena promocija monografije „Bosanskopetrovački velikani kulture“, istaknutog bosanskohercegovačkog autora, Senudina Jašarevića.

Promocija je upriličena u sklopu 18. tradicionalne književne manifestacije „Dani Skendera Kulenovića“, koja se od 7-25. novembra obilježava kako u našoj Opštini, tako i u drugim gradovima Kantona.

Promociji su prisustvovali profesori, direktorice osnovne i srednje škole, učenici, i ostali predstavnici kulturnog i javnog života naše Opštine.

Promotori ove monografije bile su Vildana Pečenković, univerzitetski profesor bosanskog jezika i književnosti, i Milica Kecman, direktorica bosanskopetrovačkog „Centra za kulturu i obrazovanje“.

„Ova monografija, jednako kao i cijela manifestacija „Dani Skendera Kulenovića“ na neki način zavisi od entuzijazma i volje pojedinca kakav je Senudin Jašarević. Autor je koristio dosadašnja iskustva, naučne studije, kritike kako bi na jednom mjestu objedinio četiri značajna Petrovčana. To su: Skender Kulenović, Jovan Bijelić, Ahmet Hromadžić i Mersad Berber. Ovo zapravo nije naučna studija, klasična monografija, ali je jedna topla ljudska priča o ljudima koji su ostavili trajan pečat na kulturu Bosanskog Petrovca, Bosne i Hercegovine, ali i šire“, riječi su Vildane Pečenković.

Bosanski Petrovac je opština koja se svakim danom trudi da vrati počast i sjećanje na sve one koji su svojim djelom visoko na pijedastal podigli mjesto iz kojeg su ponikli, pa je tako Opština i finasijski podržala štampanje ove monografije.

Senadin Jašarević je kroz ovu monografiju dao svoj doprinos, da na jednom mjestu budu objedinjeni i u svakom domu prisutni bosnaskopetrovački velikani: „Imao sam neki osjećaj da ovu monografiju trebam napisati zato što se godinama družim sa Petrovčanima. Ovaj grad ne čine kuće i zgrade, ovaj grad čine ljudi, dobri ljudi. Poznajem grupu „Drvosječe“, Marinka Rokvića i Mišu Marića. Imao sam tu želju, zadao sam sebi cilj da ova monografija bude promovisana upravo sad, u sklopu obilježavanja Skenderovih dana“.

Korice monografije oivičene tradicionalnim „Bolića kolom“ kriju u svom sadržaju pet cjelina, u kojem naši velikani imaju svoje zasebne.

„Bosanski Petrovac je mali, bosanski gradić. Nema rijeku ni željezničku prugu, ali ima svoja polja i zaravni, visoravni i planine. I još nešto ima: ima ljude, sa odlikama gorštačke naravi- plemenite, radine, bistre i oštroumne.“, riječi su kojima autor završava svoje djelo.

Monografija će se vrlo brzo naći u prodaji, čim se ostvare tehničke mogućnosti za štampanje.

Related posts