Održana 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Jučer je održana 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu su se između ostalih našle tačke koje tretiraju budžet, rad mjesnih zajednica, utrošak sredstava od naknade za korištenje državnih šuma za ovu godinu, zatim radna tijela Općinskog vijeća, rad Općinskog pravobranioca i Sportskog saveza Bosanska Krupa.

Nakon vijećničkih pitanja i odgovora na ista razmatrani su i prihvaćeni izvještaji dvadeset mjesnih zajednica za 2016. godinu. Pojedini predsjednici danas su se obratili općinskim vijećnicima i u većini slučajeva iznijeli probleme s kojima se suočavaju u svome radu. Nakon duže diskusije, usvojen je zaključak koji zadužuje predsjedavajućeg OV da u budućnosti dva puta godišnje organizira sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica kojem će prisustvovati predsjednici klubova u OV, predstavnici nadležnih općinskih službi i načelnik.

Iako je od strane načelnika Armina Halitovića okarakterisan kao protuzakonit usvojen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta Općine Bosanska Krupa za 2017. godinu, na dnevni red uvršten kao prijedlog Kolegija OV. Tokom diskusije načelnik Halitović je istakao kako je ovim prekršen Statut općine Bosanska Krupa i svi zakoni koji regulišu ovu oblast a kojima je jasno određeno šta je čija nadležnost, odnosno da je načelnik jedini ovlašten predlagač budžeta i njegovih izmjena. Kazao je i da usvojena odluka nema pravno dejstvo, te da „na silu“ ovakve stvari ne mogu prolaziti. Bez obzira na to, za ovu odluku je glasalo 14 vijećnika (SDA, A-SDA, predstavnik nacionalnih manjina Šemso Hadžipašić).

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje sportskog terena/betonsko igralište na SRC „Ada“. Time je Udruženju za razvoj sporta radi postavljanja sportskog balona na korištenje data dodatna površina, neophodna za požarni put i hidrante koji su sastavni dio projekta, obavezan za dobijanje građevinske dozvole. Uz ovaj prihvaćen je i Prijedlog rješenja o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije elektroenergetskog objekta NN mreže „Tromeđa“ u naselju Mahmić Selo

Prijedlog godišnjeg plana utroška sredstava od naknade za korištenje državnih šuma za 2017. godinu dobio je podršku dvadeset jednog vijećnika. Tako će se sredstva koja budu uplaćena na račun Općine odrediti na ime realizacije infrastrukturnih projekata na području općine Bosanska Krupa i to: put Arapuška cesta – Pučenik – Zalin – Veliki Dubovik iznos od 45.000,00 KM; put Gornja Ljusina – Jezerski iznos od 17.000,00 KM; put Ostružnica – Mali Badić iznos od 10.000,00 KM; put Mustelji – Bećirevići iznos od 38.000,00 KM; put Ponorac iznos od 30.000,00 KM; put Menić iznos od 20.000,00 KM.

Razmatran je i usvojen Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama – radna tijela Općinskog vijeća, a razmatrajući Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog nadzornog odbora JP „Radio Bosanska Krupa“ donesen je zaključak koji obavezuje skupštinu preduzeća da imenuje privremeni nadzorni odbor i isto Općinskom vijeću dostavi na usvajanje.

Izvještaj o radu Općinskog pravobranioca Općine Bosanska Krupa za period 1.1. – 31.12.2016. godine nije dobio potrebnu većinu glasova, što je izenadilo mnoge jer je poznato da pravobranilac u posljednje dvije godine nema niti jedan izgubljen spor.

Na kraju sjednice jednoglasno je prihvaćen Izvještaj o izvršenju Programa rada Sportskog saveza općine Bosanska Krupa za 2016. godinu.

Na dvenom redu u sazivu za današnju sjednicu našli su se i prijedlozi koji se tiču izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar“, izvještaja o izvršenju budžeta za prošlu godinu, izvještaja o izvršenju prihoda i rashoda za prva tri mjeseca 2017. godine, jednokratnih pomoći porodiljama, raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede, kao i ostvarenja politike lokalne samouprave i rada Općinskog načelnika, ali su te tačke povučene prilikom utvrđivanja konačnog dnevnog reda ili kasnije u toku sjednice.

Related posts