Održana 3. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Premijer Mustafa Ružnić i članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj sjednici, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, utvrdili su i uputili Skupštini na razmatranje, prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2023.godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2023.godinu. Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK utvrdio je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za period 01.01. do 31.12. 2023.godine u kojem su prihodi procijenjeni na 130.337.528,33 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada Kantona razriješila je privremeni Nadzorni odbor JU Direkcija regionalnih cesta USK, Bihać te imenovala privremeni NO na period najduže od šest mjeci.

Za vršioca dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, na 3. sjednici Vlade USK, imenovana je Mirza Tatarević, dipl.pravnik iz Bihaća, do okončanja postupka konačnog imenovanja direktora, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, a najduže na period od tri mjeseca.

Izvor: Biscani.net

Related posts