Obavijest proizvođačima mlijeka sa područja općine Bužim

Na osnovu Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu (Sl.Glasnik br. 7/08, član 7.stav 6.), klijenti koji proizvode svježe kravlje mlijeko dužni su dostaviti:

Oglas

-UVJERENJE IZ POREZNE UPRAVE (fizička i pravna lica)

-UVJERENJE IZ UPRAVE ZA INDEREKTNO OPOREZIVANJE (za pravna i fizička lica koja su u sistemu PDV-a)

Porezna uvjerenje (original ili ovjerena kopija) Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a dostaviti putem općine, odnosno općinske službe za poljoprivredu. Sva porezna uvjerenja moraju biti zaključna sa 31.12.2020.godine, odnosno izmirene obaveze za 2020.godinu.

Za proizvođače mlijeka koji ne dostave navedene dokumente ne snosomo odgovornost u slučaju da ne ostvare pravo na novčanu podršku za sufinasiranje laboratorisjkih pretraga mlijeka i nabavke goriva za proljetnu sjetvu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a, Bihać

Related posts