Novi zakon pooštrio kazne za nelegalno nošenje oružja

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je novi Zakon o nabavci, držanju i nošenju oružja, a iz sarajevske policije navode da će se sada moći izricati veće kazne i sistematičnije određivati prekršajne sankcije.

Novi zakon predviđa novčane kazne od 1.000 do 1.500 konvertibilnih maraka (KM) za osobe koje nabave municiju za oružje za koje ne posjeduju oružani list, kao i za one koje bez odobrenja skupljaju i prodaju staro oružje, te za osobe koje oružje zamijene za ono za koje nemaju dozvolu.

Ista novčana kazna predviđena je za osobe koje ne čuvaju oružje i municiju u spremištu, već tako da su dostupni drugima, naročito djeci, kao i za osobe koje ne obavijeste policiju u slučaju pronalaska oružja.

Glasnogovornik sarajevskog Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Irfan Nefić rekao je da je “ilegalno” 98 posto oružja koje se upotrebljava i kojim se prijeti pri izvršenju krivičnih djela na području Kantona Sarajevo.

“Očekujemo da će Sud primjenom Nacrta zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije izricati strožije kazne, posebno osobama koje su povratnici u vršenju krivičnih djela”, istakao je Nefić.

Za osobe koje u roku ne podnesu policiji zahtjev za registraciju i izdavanje oružanog lista, ne prijave zamjenu oružja, kao i nabavku gasnog, trofejnog i vazdušnog oružja, zakon predviđa kaznu od 500 do 1.000 KM. Prema fizičkim licima u većini prekršaja je moguće izreći zaštitne mjere oduzimanja oružja i municije, kao i isprave o naoružanju.
Novačne kazne od 5.000 do 15.000 KM predviđene su za pravne osobe i poduzetnike koji postupaju suprotno odredbama ovog zakona, dok je za odgovorne osobe novčana kazna u rasponu od 1.000 do 3.000 KM. Također, pravnim osobama i poduzetnicima je moguće izreći zaštitnu mjeru oduzimanja oružja, a u nekim slučajevima i zabranu vršenja djelatnosti od šest mjeseci.

S druge strane, za krivično djelo nabavljanje bez odobrenja, držanje i nošenje vatrenog oružja, njegovu prodaju, te davanje na poslugu osobama koje nemaju oružani list, propisana je novčana ili zatvorska kazna od šest mjeseci do tri godine zatvora.
Prema Nefiću, u prošloj godini su evidentirana 84 krivična djela koja reguliše ovaj zakon, a u 2015. nešto više, čak 108.

Iz policije pozivaju građane da neregistrovano oružje predaju u najbližu policijsku stanicu, u sklopu akcije “Žetva”, koja je stalno otvorena, bez bojazni da bi mogli biti izloženi sankcijama. Ukoliko policija kod njih pronađe oružje za koje nemaju dozvolu, bit će im izrečene sankcije.

Iz Vlade Kantona Sarajevo su ranije saopćili kako je osnovni razlog za donošenje novog zakona usklađivanje s međunarodnim standardima.

Related posts