NEZAKONITE SMJENE? Edham Hodžić iznio niz optužbi na račun Vlade USK i premijera Rošića 

U Vladi Unsko-sanskog kantona posljednjih dana dešavaju se radikalne promjene gdje se očekuje da će Skupština USK ubrzo imati novu većinu, a  samim tim i kanton novu Vladu.

Kako saznajemo, među prvima koji su smijenjeni su Sead Aljić, direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Mahmut Jukić direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Edham Hodžić direktor Poljoprivrednog zavoda, Sabina Beširević direktorica Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći i Senada Ćoralić direktorica Kantonalnog zavoda za prostorno planiranje. Hodžić i Beširević, (oboje iz Cazina) su pored smjene i razriješeni dužnosti, odnosno dobili su otkaz iz državne službe, dok preostalih troje pomenutih  u međuvremenu  čekaju ili su već preraspoređeni na neke niže pozicije.

Tom prilikom nam se obratio, sada bivši direktor Poljoprivrednog zavoda USK-a Edham Hodžić, iznoseći nam niz nepravilnosti do kojih je došlo prilikom smjene gore navedenih direktora u kantonalnim upravnim organizacijama.

Prema njegovim riječima, smjena je bila prema sili Zakona, gdje je do navedenih smjena moralo doći pod svaku cijenu. Skupština USK je na prijedlog Vlade usvojila novi Zakon o državnim službama i namještenicima a potom i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnim službama i namještenicima NA INICIJATIVU DEMOKRATSKE FRONTE. ?Cilj ekspresnih usvajanja pomenutih zakona (bez ikakvih javnih rasprava i konsultacija sa sindikatom) je smjena direktora po svaku cijenu i osiguravanje uvjeta za postavljenje svojih kadrova.?Ništa se suštinski ne mijenja pomenutim zakonima osim smjene i otkaza pomenutim direktorima- ističe Hodžić.

Kako nam govori naš izvor, smjene su bile potrebne kako bi se funkcije dodijelile novim koalicionim partnerima Demokratske fronte i Laburista. Dalje nam Hodžić iznosi optužbe na račun premijera mr. Huseina Rošića koji se pri ovim smjenama nije obazirao na očigledni udar na temeljne principe funkcionalnosti  i na otvorenu politizaciju  državne službe.

Izgleda da je premijeru Rošiću i njegovim koalicionim partnerima bitnija lojalnost od stručnosti, profesionalnosti i iskustva pa i rezultata u obavljanju poslova direktora pomenutih i svih drugih ustanova državne službe.

Zbog ovakvih postupaka i političkih utjecaja na organe državne službe, jedna trećina poslanika opozicije je iskoristila svoje Ustavno pravo i uputila Ustavnom sudu F BiH prijedlog / zahtjev za ocjenu ustavnosti ovog Zakona o dopuni Zakona o državnoj službi sa prijedlogom rješenja o privremenoj mjeri do konačne odluke o Ustavnosti ovog zasigurno neustavnog Zakona.

Kako nam dalje navodi Hodžić, bivši direktor Poljoprivrednog zavoda, zasigurno će uslijediti sudski postupci čiji će troškovi pasti na teret budžeta USK, te da vjerovatno za ove postupke niko neće odgovarati. U narednom periodu ćemo vidjeti šta će Ustavni sud F BiH riješiti po ovom pitanju, a do tada nam sigurno slijedi buran ostatak godine u Vladi USK-a koja je prema svemu sudeći pred raspadanjem, gdje se već naziru novi kandidati za mnoge vodeće funkcije u Unsko-sanskom kantonu.

– “Smatram da javnost treba znati čime se Vlada sa Rošićem na čelu jedino bavi nasuprot gomile problema koje kao društvo imamo. Ja sam uvijek nudio rješenja problema iz oblasti agrara i tako ću nastaviti ma gdje bio i gdje radio”, zavtršio je Edham Hodžić u razgovoru za Cazin.NET.

Izvor: NEZAKONITE SMJENE? Edham Hodžić iznio niz optužbi na račun Vlade USK i premijera Rošića | CazinNET

Related posts