Naložena hitna sanacija kritične magistralne ceste Bihać – Bosanska Krupa

Federalna vlada danas je, na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudina Dedića, razmotrila informaciju o stanju na magistralnom putu M-14 Bihać – Bosanska Krupa i postavljenom znaku upozorenja o putovanju na vlastitu odgovornost na ovoj cesti.

Zadužena je Direkcija za ceste FBiH da odmah otkloni nedostatke i obezbijedi sigurnost saobraćaja na ovom magistralnom putu i ukloni postavljeni znak upozorenja o putovanju na vlastiti udgovornost.

Dopunjena je i Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije BiH zbog potrebe zamjene pojedinih službi zaštite i spašavanja, te usklađivanja s Procjenom ugroženosti FBiH od prirodnih i drugih nesreća.

Vlada Federacije BiH je, današnjom Odlukom, prenijela vrijednost izvršenih ulaganja na izgrađenom Međunarodnom graničnom prelazu Bijača do nivoa objekata, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Bijača – Kravice u iznosu od 9.757.182,12 KM, s JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na Upravu za indirektno oporezivanje BiH.

Data je saglasnost na Program rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2017. godinu i Plan rada Federalne uprava civilne zaštite za 2017. godinu, kojim se, između ostalog, predviđa humanitarno deminiranje svim metodama ukupno 1.060.000 kvadratnih metara zemljišta, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Related posts