Najprije modernizovati makadamske ceste, pa onda govoriti o turizmu u USK

Gradski odbor Naše stranke u Bihaću pozvao je Vladu Unsko-sanskog kantona da donese odgovarajuće odluke, kako bi se finansijski kapaciteti JU “Direkcije za ceste USK-a” usmjerili na dovršetak modernizacije preostalog dijela makadamske dionice regionalne ceste od Kulen Vakufa do Martin Broda.

“Već neko vrijemo, posebno otkako je osnovan Nacionalni park ‘Una’, česta je pojava da političari govore koliko je važan turizam u razvoju Bihaća i Kantona. I oni sami, međutim, priznaju da se do naših turističkih potencijala otežano dolazi zbog nedostatka cestovnih komunikacija. Nacionalni park ‘Una’ spojen je na mrežu javnih cesta upravo preko regionalne ceste Kulen Vakuf – Martin Brod na kojoj još uvijek postoje makadamske dionice. Tim cestama prolaze deseci hiljada turista i siguran sam da, uz dojmove o nesumnjivoj ljepoti prirode, sa sobom ponesu i teško razočarenje zbog mukotrpnog i sporog kretanja neudobnim i prašnjavim cestama do pojedinih destinacija u Nacionalnom parku i šire”, rekao je Nurudin Osmanović, predsjednik Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću.

Osmanović dodaje da oni koji ne ulažu u razvoj cestovne infrastrukture ne bi trebalo ni da govore o značaju turizma u Bihaću i Unskom-sanskom kantonu.

“Svi se slažu da novaca za gradnju cesta nema i ništa neće poduzeti da se to stanje promijeni. A novaca, zapravo, ima, samo ga se troši bez ikakvih kriterija i uz zanemarivanje prioriteta od kantonalnog značaja, ako su oni ikada i određeni. JU “Direkcija regionalnih cesta USK-a”, u okviru svojih nadležnosti, iz raspoloživog budžeta, namjenjenog prvenstveno za održavanje regionalnih cesta, dio izdvaja i za modernizaciju makadamskih dionica postojećih cesta”, objašnjava Osmanović, naglašavajući da je Direkcija regionalnih cesta USK-a nadležna i za cestu od Kulen Vakufa do Martin Broda.

“Značajniji radovi na modernizaciji makadamske dionice u dužini od 8 km započeti su još 2011. godine, kada je jednim ugovorom obuhvaćena dionica od 2 km sa pripadajućim finansijskim pokrićem od oko milion km na godišnjem nivou. Da se ova cesta gradila započetom dinamikom, turisti bi se do središta NP kretali savremenom saobraćajnicom već dvije godine. Nakon te prve dionice započelo je, međutim, cjepkanje gradnje na dionice od par stotina metara, čime se okončanje radova na modernizaciji produljilo na rok koji se više ne može niti prognozirati. Obzirom na navedene činjenice, čovjek se s pravom pita kome još trebaju isprazne priče o turizmu i infrastrukturi ako se o ovoj cesti govori samo onda kada se, nakon asfaltiranih 300 m, ode tamo radi snimanja vlastitog promotivnog spota”, ističe Osmanović
Gradski odbor Naše stranke u Bihaću pozvao je, stoga, da se modernizacija preostalog dijela makadamske dionice regionalne ceste od Kulen Vakufa do Martin Broda ima u vidu prilikom kreiranju planova rada JU “Direkcije za ceste USK-a” za 2017. godinu.

Related posts