Ministarstvo izdalo pojašnjenje: Zašto su ugostitelji u FBiH u problemima

S obzirom da su se u javnosti pojavila različita tumačenja odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (ZUD), Federalno ministarstvo okoliša i turizma, koje je nadležno za njegovo provođenje, nakon zaprimljenog velikog broja upita, izdalo je saopćenje u kojima iznosi određena pojašnjenja građanima i pravnim osobama.

Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

“Ovaj zakon, kao lex specialis, prepoznaje tri moguća oblika registracije za pružanje usluga u oblasti ugostiteljstva i to: pravna osoba (d.o.o. i d.d.), registrovana kod nadležnog Suda u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH, zatim fizička osoba – obrtnik s mogućnošću iznajmljivanja više nekretnina registrovan u skladu sa Zakonom o obrtu FBiH (podložan fiskalizaciji) i fizička osoba – iznajmljivač, isključivo vlasnik nekretnine koju izdaje (fizička osoba registrovana u skladu sa ZUD, koja nije obrtnik, ne obavlja djelatnost i ne podliježe fiskalizaciji, te prijavljuje porez na prihod kao fizička osoba, uz potrebu evidentiranja gostiju kod Ureda za strance BiH i nadležne turističke zajednice u skladu sa ZUD).

Odredbama članova 41-49 ZUD i podzakonskih akata (Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Službene novine Federacije BiH”, broj:32/10), i seoskom domaćinstvu (broj: 35/10), propisani su elementi za kategorizaciju objekata koji se koriste za kratkoročni najam (sobe, apartmani, studio apartmani, kuće za odmor), te definiraju zajedničke i podijeljene nadležnosti između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi), gdje je Ministarstvo nadležno za utvrđivanje kategorije ugostiteljskih objekata sa četiri i više zvjezdica, a jedinice lokalne samouprave za niže kategorije. Zainteresirani ugostitelji i osobe koje se namjeravaju baviti ovom djelatnošću mogu na zvaničnoj internet stranici FMOIT http://www.fmoit.gov.ba/ pronaći sve potrebne informacije o načinima prijave i kategorizacije svojih objekata (uključujući i obrasce za prijavu, elemente za kategorizaciju i slično).

Kako se pozivaju na isto zakonsko uporište, jedinice lokalne samouprave, koje se još nisu uskladile s važećim zakonom, mogu analogno primijeniti ponuđene urneke za rješavanje ove problematike u svojoj nadležnosti, a ovo ministarstvo im se stavlja na raspolaganje za više informacija i nudi stručnu pomoć u rješavanju ovih pitanja.

Također, važeći ZUD je definirao i nadležnost kantona za vođenje postupaka kategorizacije hotela, motela i hostela s dvije i tri zvjezdice. Neki kantoni se još nisu uskladili sa zakonom, tj. nisu donijeli zakone iz ove oblasti, tako da, trenutno, u nekim kantonima nije moguće kategorizirati ovakve ugostiteljske objekte. Zbog ovog propusta ugostitelji su često u prilici da im se nameću obaveze i/ili različita tumačenja obaveza, bez adekvatnih pojašnjenja oko načina ulaska u legalne pravne okvire. S druge strane, određeni kantoni poput ZDK su se odlučili na analognu primjenu federalnog zakona, te uspješno vrše registraciju ovih ugostiteljskih objekata na svojoj teritoriji. S obzirom na novonastalu situaciju predlažemo svim kantonima provođenje ovog modela, do donošenja odgovarajućeg kantonalnog propisa.

U vezi sa situacijom nastalom u Kantonu Sarajevo, važno je reći da ovaj kanton nije donio Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, niti analogno primjenjuje federalni zakon, a, prema informacijama s terena, neke jedinice lokalne samouprave, u ovom kantonu, ne informiraju zainteresirane stranke o mogućnosti registracije njihovog poslovanja kao fizičke osobe – iznajmljivača, što je posebno dobilo na intenzitetu nakon dopisa Turističke zajednice KS kompaniji Booking.com. Kako registrovanje obrta ili privrednog društva izaziva značajno veće troškove, značajan dio ugostitelja je doveden u beznadežan položaj. Iako cijenimo i pozdravljamo napore Turističke zajednice KS na smanjenju crnog tržišta i ukupnog podizanja standarda kvaliteta pružanja ugostiteljskih usluga, kako u Kantonu Sarajevo, tako i u cijeloj Federaciji BiH, smatramo da je neophodno, prije ovakvih jednostranih poteza provesti širu koordinaciju s nadležnim institucijama, te osigurati mogućnost usklađivanja s pozitivnim zakonskim propisima onih ugostitelja koji žele poslovati legalno. Iz svega navedenog očigledno je da to u ovom trenutku nije moguće uraditi, posebno ne u datom roku od deset dana. U vezi s tim, ovo ministarstvo poziva Turističku zajednicu KS da prolongira rok kod kompanije Booking.com, a općine i Kanton Sarajevo da izvrše adekvatne pripreme i oforme komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata u skladu s važećim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, i tako stvore preduvjete da svi zainteresirani ugostitelji imaju priliku da provedu odgovarajuće procedure registracije, ne trpeći finansijsku štetu.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u saradnji s Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom grupacije Svjetske banke, pripremilo je Nacrt novog zakona o ugostiteljstvu, a Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru u oktobru prošle godine. Novi zakon će detaljnije regulirati kratkoročni najam i približiti ovu djelatnost modernim svjetskim trendovima u ovoj oblasti, a ovim putem Federalno ministarstvo okoliša i turizma poziva sve nadležne institucije da daju svoj doprinos njegovom što bržem usvajanju u cilju unapređenja ugostiteljstva i turizma FBiH u cjelini”, soopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Related posts