MEG Projekat nova šansa za ekonomski razvoj grada Bihaća

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) polovinom ove godine započeo je realizaciju četverogodišnje faze Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg finanaciraVlada Švicarske. Grad Bihać odabran je za jednu od 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave s kojima će MEG projekat raditi tokom četiri naredne godine. Tim povodom bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić razgovarao je danas sa Goranom Štefatićem, MEG projektnim menadžerom i Vahidinom Ogreševićem ispred UNDP ureda u Bihaću o planovima i obavezama koje stoje pred gradskom upravom kada je u pitanju projekat vrijedan skoro 12 miliona švicarskih franaka.

Kako je istaknuto, konkretna podrška MEG projekta fokusirati će se na rad sa vijećima i rukovodstvima gradova, službama za ekonomski razvoj ,okoliš,komunalne djelatnosti i finanacije i slučaju grada Bihaća sa JP Vodovod.

„Grad Bihać ima dobar imidž kada su u pitanju projekti koje realiziraju brojne međunarodne organizacije u našoj zemlji i biti ćemo kao lokalna jedinica spremni na ovaj projekat kakao bi smo iskoristili sve benefite koji dolaze sa ovako velikim projektom „ –istakao je gradonačelnik Fazlić.

U narednom periodu gradskoj upravi Bihaća biti će prezentirani rezultati ankete koja je realizirana u okviru MEG projekta , a riječ je o preko 400 anketiranih građana Bihaća koji su koristili usluge gradske uprave Bihaća i koji su potom ocijenili rad i odnos zaposlenika gradske uprave.

Related posts