Kontrola korištenja vatrenog oružja na području USK-a

Obavještavaju se građani da je na području Unsko-sanskog kantona izvršena preventivna kontrola korištenja vatrenog oružja, odnosno zakonitosti o uslovima nošenja i držanja vatrenog oružja koji su strogo propisani Zakonom o oružju i municiji USK-a („Sl.glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 11).

Prilikom kontrole utvrđeni su određeni prekršaji po Zakonu o oružju i municiji USK-a za koje prekršaje je protiv počinioca pokrenut prekršajni postupak.

Ovom prilikom obavještavamo javnost da je navedena kontrola trajnog karaktera, te pozivamo vlasnike oružja da svoje oružje upotrebljavaju isključivo po odredbama navedenog zakona, da izvrše produženje oružanog lista s obzirom da je važnost oružanog lista pet godina po istom zakona, te ukoliko se vlasnici oružja ne budu pridržavali zakonitosti o uslovima nošenja i držanja vatrenog oružja odnosno ako se ogluše na poziv, protiv istih će biti poduzete sve mjere i radnje sukladno Zakonu o oružju i municiji USK-a.

Related posts