Maltretiranje stranih investitora: Boravišna dozvola nakon što izađu i uđu u BiH

Da je potrebno dosta rada na poboljšanju poslovne klime i privlačenju stranih investicija u BiH jasno je svima.Ali pojedini propisi kojima su podvrgnuti strani državljani koji žele osnovati firmu u našoj zemlji te u njoj boraviti na osnovu radne dozvole su u najmanju ruku čudni. Tako naprimjer stranac koji u BiH može ući na osnovu bezviznog režima i ima pravo boraviti do tri mjeseca može bez problema pokrenuti osnivanje firme.

Na usluzi su mu advokatske kancelarije, notari i računovođe koje će mu pomagati u pribavljanju potrebnih dozvola. Sam proces registracije firme na naprimjer u Općinskom sudu u Sarajevu, i to nakon što su predati svi potrebni dokumenti, traje u najboljem slučaju mjesec dana. Tome prethodi sedmica do dvije tokom kojih se vrši pribavljanje potrebne dokumentacije i posjeta šalterima za ovjeru raznih dokumenata.

Kada stranac konačno dobije rješenje o registraciji firme i ostale dokumente, onda uz dodatnu dokumentaciju aplicira da dobije radnu dozvolu. Taj proces traje oko dvije sedmice, a kada dobije i tu dozvolu, slijedi i konačni korak a to je dobijanje boravišne dozvole na osnovu radne dozvole.

Potrebno je potrošiti par stotina maraka kako na radnu tako i na boravišnu dozvolu, te prema svjedočenjima stranaca s kojima smo razgovarali, imati i strpljenja za često drsku birokratiju.

Baš kada stranac pomisli da je pribavio dokumente koje je zatim predao Službi za poslove sa strancima BiH, iz ove institucije mu pojasne da radna dozvola mora biti starijeg datuma izdavanja od datuma ulaska stranca u BiH, odnosno ulaznog štembilja unesenog u pasoš stranca.

Drugim riječima, nakon nekoliko mjeseci peripetija budući investitor je prisiljen da prije nego dobije radnu dozvolu, napusti BiH na jednom od graničnih prelaza sa Srbijom ili Hrvatskom, te ponovo uđe u BiH kako bi mu datum u pasošu bio mlađi od datuma izdavanja radne dozvole.

Koji je razlog ovog maltretiranja stranih državljana koji žele poslovati u BiH pokušali smo saznati i u Službi za poslove sa strancima BiH. Na uredno poslat upit međutim još uvijek nismo dobili odgovor.

U ovoj instituciji su uveli još jednu novinu. Naime, kada bi strani državljani koji u našoj zemlji mogu boraviti bez vize do tri mjeseca, bili suočeni sa situacijom kada ni kroz tri mjeseca ne uspiju registrovati firmu i dobiti radnu dozvolu, oni bi onda nakratko napustili BiH i ponovo ušli u našu zemlju da im se “resetuju“ odnosno obnove ta tri mjeseca.

Nakon toga bi vadili novi bijeli karton i imali noviji datum u pasošu tako da im Služba za poslove sa strancima BiH ne bi “pravila probleme“. Međutim, Služba odnedavno vodi elektronsku bazu svih osoba koje predaju po prvi put bijeli karton sa datumom njihovog prvog ulaska u našu zemlju i jedino se taj datum smatra validnim.

Izlazak iz BiH da bi se obnovio rok od tri mjeseca sada ne važi, jer pri apliciranju na boravišnu dozvolu takvim osobama se prvo naplati kazna od 150 KM, a onda se njihov zahtjev za boravišnom dozvolom na osnovu rada procesuira bez ikakvih problema. Koja je razlika između prethodnog sistema izlaska i ulaska u zemlju, i ovog trenutnog gdje se naplati kazna a onda izdaju neophodni dokumenti, mogu zaključiti i sami čitaoci.

Related posts