Kultura sjećanja: Započele aktivnosti uspostavljanja muzeja 5. korpusa

U periodu 1992 – 1995. godina, na području tadašnjeg slobodnog Bihaćkog okruga, uloženi su ogromni napori i izgubljeni brojni životi, da bi se sačuvala država Bosna i Hercegovina.

Značaj 5. korpusa znatno je veći, ako se zna, da je pružao otpor višestrukom neprijatelju, od pripadnika VRS, SAO Krajine, paravojnih formacija iz Srbije do izdajničkih snaga tzv. AP ZB. Formiranjem Odjeljenja i Kluba Drugog pješadijskog rendžerskog puka Oružanih snaga BiH, krajem prošle godine počele su aktivnosti oko uspostavljanja Muzeja “Sile nebeske”.

Prema riječima majora Almira Koluglića, inače oficira za kulturno-historijsko naslijeđe Komande 2. PRP OS BiH, u kasarni „Adil Bešić“ 4000 kvadratnih metara predviđeno je za vanjsku postavku, gdje bi trebali da budu teški eksponati i naoružanja kao što su tenkovi, oklopna vozila i drugo, a u unutrašnjosti jednog objekta na 530 metara kvadratnih, predviđen je prostor za unutrašnju postavku, izložbeni salon, klub zajedno sa multimedijalnom salom.

Kako nam je kazao Mirsad Midžić, projektant Muzeja 5. korpusa ARBiH, muzej je namijenjen za sve generacije, gdje će se moći pogledati izloženi eksponati, sve što interesuje starije građane, ljude koji imaju znanje o vojnoj tematici i uopšte o dešavanjima na ovom prostoru. Pored svega nabrojanog, Muzej će imati i sadržaje za najmlađe, edukativni centar za najmlađe, čime ispunjava funkciju mogućeg familijarnog posjeta muzejskoj postavci u obje komponente.

Izvor: RTVUSK

Related posts