Kriza potresa Bihaćki univerzitet

Univerzitet u Bihaću se susreće s velikim finansijskim problemima, što je posljedica umanjenja budžetskih sredstava za finansiranje ove visokoškolske ustanove, potvrdio je rektor Univerziteta Fadil Islamović.

Prema njegovim riječima, najveća dugovanja se odnose na neisplaćene honorare gostujućim profesorima i njima duguju oko 1,5 miliona maraka. “Nažalost, u cilju smanjenja ukupnih troškova bićemo prisiljeni da reduciramo obim nastave kroz objedinjavanje srodnih odsjeka, čime bismo umanjili nastavni kadar. Istovremeno, poveli bismo računa o tome da se oslonimo na domaće profesore, a da broj gostujućih predavača svedemo na najmanju moguću mjeru”, rekao je Islamović.

Prema njegovim riječima, sem umanjenja budžetskih sredstava za finansiranje Univerziteta, pad prihoda je uslovljen i manjim brojem studenata. “Nema sumnje da je smanjeni interes za Univerzitet u Bihaću dobrim dijelom uzrokovan i prošlogodišnjim negativnim dešavanjima u vezi s ovom ustanovom”, istakao je Islamović. On je dodao kako je, preuzevši mjesto rektora prije nekoliko mjeseci, pokrenuo postupak revizije dosijea svih zaposlenika.

“Tom prilikom smo ustanovili kako pojedini profesori u svojim dosijeima nemaju svu potrebnu dokumentaciju. Konkretno, sada već penzionisani profesor Pravnog fakulteta Nedžad Bašić u svom dosijeu uopće nema diplomu o doktoratu, magisteriju, pa čak ni diplomu o završenom fakultetu. Iako je upozoravan nekoliko puta, nikad ih nije dostavio, samo je donio neke potvrde i fotokopije o tome da je 1977. godine navodno završio pravo u Beogradu. I pored toga pune dvije decenije nesmetano je obavljao profesorski poziv”, rekao je Islamović.

/nezavisne.com

Related posts