Koliko BiH godišnje izdvoji za svoju vojsku

Računajući novčana izdvajanja za sve državne institucije, daleko najviše sredstava svage godine se usmjerava Ministarstvu odbrane BiH, odnosno Oružanim snagama BiH.

U ovogodišnjem Budžetu institucija BiH predviđeno je 285,6 miliona KM u svrhu finansiranja bh. vojske i pratećih službi, što je za 5,1 miliona manje u odnosu na prošlu godinu.

Za plate je planirano 193,3 miliona KM dok će naknade troškova zaposlenih iznositi 52,3 miliona KM. Za nabavku opreme predviđeno je 3,7 miliona KM, a za putne troškove, usluge prevoza i gorivo osam miliona KM.

Za nabavku specijaliziranih vozila u ovoj godini predviđeno je 1,3 miliona KM, a u narednoj 13,9 miliona KM.

Kada je riječ o utrošku sredstava iz budžeta revizori su u proteklim godinama imali brojne zamjerke na rad Ministarstva odbrane BiH i izdali su niz preporuka. Tako se u izvještaju o finansijskoj reviziji iz 2015. godine Ureda za reviziju insititucija BiH navodi da proces javnih nabavki još uvijek nije efikasan i pouzdan.

“Ponovo je uočeno da se značajnije knjigovodstvene promjene isknjiženja imovine vrše bez neophodnih odluka ili odobrenja adekvatnih ovlaštenih lica i bez odgovarajućih obrazloženja“, naveli su revizori.

Dodaju da Ministarstvo odbrane BiH još uvijek nije preduzelo konkretne aktivnosti na unaprjeđenju internih kontrola vezanih za blagajničko poslovanje.

“Ministarstvo nije preduzimalo značajnije aktivnosti na projektu trajnog rješavanja smještaja profesionalnih vojnih lica“, navedeno je u izvještaju.

Kada je riječ o ostalim državnim institucijama značajna sredstva iz Budžeta ove godine že biti izdvojena za Ministarstvo vanjskih poslova BiH (56,8 miliona KM), Upravu za indirektno oporezivanje (99,9 miliona KM) i Graničnu policiju BiH (74 miliona KM).

Velika sredstva će biti izdvojena i za sigurnosne i obavještajne jedinice. Tako će SIPA u ovoj godini dobiti 31,5 miliona KM, OSA 35,2 miliona KM, a Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 32,2 miliona KM.

fokus.ba

Related posts