Ko je zaklao Fuada Islamagića?

Navršilo 25 godina od ubistva Fuada Islamagića (1960) iz Ključa. Njega su pripadnici Vojske RS-a zarobili zajedno sa bratom Feridom, u maju 1992, te ga poslali u logor Manjača. Kada se ovaj logor raspuštao, odvojen je sa grupom logoraša i to po naređenju kriznog štaba Ključa kojim je tada rukovodio šef krim-policije Tode Gajić. Poslali su ih u logor Aleksinac, ali je Fuad, ipak, završio u logoru Batković kod Bijeljine. Porodica Islamagić dugo je tragala za detaljima cijele priče, te i danas nakon 25 godina rone suze za njim, a najviše majka Vahida koja sada ima 94 godine. Iz logora Batković Fuada Islamagića je redovno odvodilo na radnu obavezu za 17. laku ključku brigadu VRS-a kojom je komandovao Branko Ribić.
– Na radnoj obavezi, kod Vajnekovog mlina kako su to mjesto zvali, trojica vojnika su ga zaklala, kazuje kroz suze Vahida.
Ona vapi za pravdom, ali je neće doživjeti. Porodica je dobila informacije da federalno Tužilaštvo istražuje slučaj, ali nikakvih pomaka u istrazi nema. Porodica to ne prihvata, kažu da su izvršioci poznati prema komandnoj odgovornosti, te da bi se morali suočiti sa pravdom, ne samo oni iz bataljona i brigade nego i komandant logora u Batkovićima.

Related posts