Kamp Lipa – sigurnosna situacija i aktivnosti

Kamp Lipa i dalje nastavlja sa svojim aktivnostima na prihvatu i smještaju korisnika kampa (migranata) koji se izmještaju sa ulica, privatnih ilegalnih smještaja i skloništa.

Do sada je u kamp Lipa smješteno preko 1000 korisnika kojima se pruža aktivna medicinska pomoć, kao i sve drugo što im omogućuje normalan i human smještaj.

Manji broj korisnika kampa i dalje pokušava napustiti kamp kako bi se uputili prema graničnom pojasu u nadi da će uspjeti preći granicu i stići u neku od zemalja Europske Unije, prvenstveno u Italiju, Francusku i Njemačku.
Nedavna testiranja su pokazala da među korisnicima kampa nema pozitivnih na prisustvo koronavirusa.

Sigurnosna situacija u kampu Lipa je zadovoljavajuća, o čemu svjedoči i činjenica da do sada nije bilo niti jedne incidentne situacije i da se poštuju pravila ponašanja i smještaja.

O sigurnosti kampa brinu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i privatne Agencije za fizičku i tehničku zaštitu Bakrač security d.o.o. Bihać, koji su svojim radom, pristupom i aktivnostima doprinijeli povećanju stepena sigurnosti u kontinuitetu.

Izvor: Cazin.net

Related posts