Kako se riješiti oglasa koje putem telefona šalju političke stranke?

S obzirom na to da će ove godine u BiH biti održani opći izbori, Ured ombudsmana za zaštitu potrošača BiH izdao je objašnjenje te je neizravno zatražio od Regulatorne agencije za komunikacije da zaštiti pretplatnike fiksnih i mobilnih telefona od oglasa koje im šalju političke stranke i organizacije, piše Večernji list BiH.

Činjenica je kako su svih ovih godina potrošače telefonskih usluga uznemiravali politički subjekti, pogotovo u razdoblju predizborne kampanje, raznim anketnim pitanjima, političkim oglasima i sad se traži da takva praksa prestane. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH u javnom proglasu tvrdi kako nije u proteklom razdoblju zaprimila žalbe potrošača, korisnika mobilne telefonije kojima stižu neželjeni reklamni i politički sadržaji.

S obzirom na to da uskoro predstoje izbori, očekuje se isto, premda je ovo u nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Zakonom o zaštiti potrošača u BiH regulirano je oglašavanje, ali s gledišta oglašavanja proizvoda i usluga, tj. komunikacija u vezi s trgovinom kojom bi se promovirali trgovina, poslovanje, zanat, profesija i sl., ne oglašavanje tipa navedenoga reklamnog i propagandnoga sadržaja.

Regulatorna agencija za komunikacije definirala je obvezu operatora u pogledu zaštite pretplatnika, što uključuje i rješavanje pritužbi u vezi s pružanjem javne telefonske usluge. Operatori u svojim općim i specifičnim uvjetima poslovanja definiraju zlouporabu korištenja telekomunikacijskih usluga, gdje se, između ostaloga, kao nedopušteno postupanje navodi slanje reklamnih ili promotivnih materijala bez pristanka primatelja, slanje neželjenih ili nezatraženih poruka, objavljivanje ili prijenos promotivnih i reklamnih materijala ostalim korisnicima ili drugim osobama bez njihova pristanka ili zahtjeva i slično.

Izuzetno je važno da se potrošači prvo jave mobilnom operatoru koji je dužan, prema općim uvjetima poslovanja, pružiti im stručnu i tehničku pomoć, a tek poslije toga Regulatornoj agenciji kao drugostupanjskoj instanci.

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka, tvrtke koje pružaju javne usluge građanima i za to uzimaju određene osobne podatke, dužne su štititi te podatke. S ovom praksom, koja je u zemljama EU-a i regiji nedopustiva, morat će se suočiti i Agencija za zaštitu osobnih podataka, koja je do sada primila nepoznat broj pritužbi građana vezano uz korištenje osobnih podataka u svrhu političkog marketinga, i to u razdobljima neposredno prije održavanja izbora, bilo da se radilo o lokalnim ili parlamentarnim.

Postupajući po zaprimljenim zahtjevima, Agencija će sukladno svojim zakonskim ovlastima provoditi postupke u svrhu utvrđivanja zakonite obrade osobnih podataka u navedenu svrhu, u kojima će donositi određeno rješenje ili davati upute podnositeljima zahtjeva za daljnje postupanje.

Related posts