Kada i kako mijenjati filter vazduha?

Automobili se voze u različitim vremenskim uslovima poput pustinje, snijega, makadama gdje ima mnogo prašine i velikih čestica koje mogu oštetiti motor ukoliko uđu u usis.

Upravo iz navedenog razloga se na početak usisa vazduha motora postavlja filter. Obično se nalazi negdje na vrhu motora unutar plastičnog kućišta. Sam filter vazduha može biti četvrtastog ili kružnog oblika, izrađen je iz papira ili posebnih sinetičkih materijala s velikim brojem saća na sebi.

Upravo te saće imaju ključnu ulogu u zaustavljanju prašine i većih naslaga koje bi propuštanjem mogle oštetiti motor. Iza filtera se nalazi mjerač protoka vazduha koji centrali motora prenosi podatke o količini usisanog vazduha prema kojoj se onda u predkomoru za sagorijevanju ili direktno u cilindar ubrizgava tačno određena količina goriva.

Zavisno o istrošenosti filter se mijenja svakih 20.000 do čak 50.000 kilometara. Da bi se utvrdilo je li vrijeme za promjenu treba vidjeti imaju li saće na sebi oštećenja ili deformacije. Ukoliko imaju vrijeme je za novi. Ako oštećenja nema filter se može i samo izduvati te još koristiti izvjestan broj kilometara.

(vidiauto.com)

Related posts