IFAD projekti u Bosanskom Petrovcu

U okviru „Projekta razvoja ruralnog poslovanja“, danas je načelnik Hujić, kao domaćin, sa svojim saradnicima Bajazidom Hadžalićem, Nevsadom Ramićem, Mehić Muhamedom, i Draganom Manojlović, dočekao stručni tim na čelu sa prof.dr. Halilom Omanovićem, te Erminom Kulovcom, Smailom Toromanovićem i predstavnikom agencije SEDRA Rifetom Džambegovićem.

Od tri Opštine sa našeg Kantona koje su uključene u ovaj Projekat, delegacija je najprije posjetila našu Opštinu, a nakon toga uslijedila je posjeta i opštinama Bužim i Bosanska Krupa.

U Bosanskom Petrovcu se radi o sljedeća tri projekta:

1. Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže Bahići- Revenik
2. Rekonstrukcija i sanacija vodozahvata vodovodne mreže u MZ Vrtoče
3. Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Krnjeuša- Salati i sanacija asfaltnog puta Divna-Bjelaj

Vrijednost prvog projekta je 200.000 KM, drugog 95.500 KM, i trećeg 220.503 KM, s tim da će Opština učestvovati sa 30 % vlastitih sredstava.

U narednom periodu pristupit će se prikupljanju projektne dokumentacije, te hitnom ostvarivanju potrebnih tehničkih mjera za njihovu realizaciju.

Kroz tri godine očekuje se realizacija još projekata koji su vezani za razvoj ruralnog poslovanja.

Related posts