Husein Rošić: Učinićemo sve da se stvore pretpostavke za investiranje u Lječilište Gata

Iako su u ovoj godini stvorene pretpostavke za povećanje prihoda u Unsko-sanskom kantonu, Fiskalno vijeće BiH će, čini se, ponovno kantonima umanjiti određena finansijska sredstva. Zbog redovnih i kreditnih obaveza, gotovo je izvjesno da će doći do rebalansa kantonalnog budžeta.

Premijer USK Husein Rošić je, govoreći nakon sjednice o ovom problemu, pojasnio kako je Vlada USK napravila finansijsku konstrukciju da može izmirivati ono što je planirano, ali je sad izvjesna situacija da će sa viših nivoa vlasti uzeti pet miliona maraka indirektnih poreza, koji su planirani kao prihod Kantona. To je ono što, kako je kazao premijer Rošić, Vladu obavezuje da se na vrijeme pripremi i da ne dozvoli da u decembru mjesecu bude zatečena.

Vlada USK je dala i saglasnost za potpisivanje memoranduma o saradnji Kantona i Grada Bihaća sa potencijalnim investitorima u Lječilište Gata. Premijer Rošić je najavio da će Kanton preuzeti određene obaveze kako bi se neki procesi vezani za ovaj posao ubrzali. To se odnosi na prostorni plan, određene urbanističke saglasanosti i dozvole, kako bi se poznatom investitoru omogućilo da investira kapital u Gatu i USK. Rošić je izrazio nadu da se ovaj put ne radi o čistom populizmu, kad je Gata u pitanju, te obećao da će učiniti sve da se stvore pretpostavke, da se krene u realizaciju ovog projekta.

Vlada je jučer imenovala i radnu grupu za prijem lica na stručno osposobljavanje u organima uprave. Planiran je prijem 100 mladih ljudi, a javni poziv za izražavanje interesa za ovaj program objavit će Univezitet u Bihaću, koji će sačiniti kandidatske liste. – piše radiobihac.

Related posts