Gradsko vijeće Bihać usvojilo Nacrt Budžeta za 2017.godinu

Nakon višesatne rasprave većinom glasova gradski vijećnici usvojili su danas Nacrt Budžeta grada Bihaća za 2017.godinu. Usvojenim Nacrtom ovogodišnji gradski budžet iznosi 30.248.739 KM, a vijećnici su usvojili i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu.

Obrazlažući ovogodišnji budžet, Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća kazao je da je u budžetu, između ostalog, planiran iznos za povrata dijela nezakonito utrošenih namjenskih sredstva u iznosu od 4 miliona KM, zatim sredstava za izmirenje manjeg dijela obaveza iz ranijeg perioda prema povjeriocima od 2 milona KM, sredstava koja se moraju planirati za izmirenje dijela dugoročnog kredita za ovu godinu KM, te sredstva za realizaciju tzv. KFW projekta odnosno sanacije raskopanih ulica.

„Ja bih ovogodišnji budžet nazvao sanacioni, jer zahtjeva sanaciju i odgovornost pri njegovom trošenju. Kao što sam već ranije govorio budžet ove godine determinira projekat KFW na području grada Bihaća , stvorene obaveze iz ranijih godina , broj uposlenih koji se nalazi na budžetu uz dogovor i sporazum sa sindikatom za smanjenje plate, te potrošena namjenska sredstva iz ranijih godina „- kazao je gradonačelnik Fazlić, istaknuvši da neće sebi dozvoliti da preuzima nove obaveze i dovodi građevinska preduzeća u još težu situaciju, a da nije izmirio i dugovanja iz ranijih godina.

Gradonačelnik Fazlić istakao je da nije sve crno u gradu Bihaću kao što izgleda, te da će kroz svoj program rada i dalje nastaviti sa racionalizacijom i štednjom, te sa aktivnostima oko povećanja javnih prihoda.

„Moramo promijeniti i naš odnos prema javnim resursima što do sada nije bio slučaj. S druge strane i organ uprave mora biti efikasniji kada je u pitanju gradnja , ali istovremeno i kada jer u pitanju bespravna gradnja u Bihaću. Tu ćemo učiniti sve da zaustavimo negativan trend bespravne gradnje koja uzima vrijeme i sredstva gradskoj upravi Bihać „-istakao je gradonačelnik Fazlić.

Related posts