Građani BiH od ponedjeljka mogu predati zahtjev za potražnju devizne štednje iz Srbije

Finansijsko-informatička agencija (FIA) počet će u ponedjeljak, 23. oktobra od 10 sati zaprimati zahtjeve građana FBiH za prijavu potraživanja po osnovu stare devizne štednje koju su građani BiH imali u Invest banci ad Beograd i Jugoslovenskoj investicijsko-kreditnoj banci ad Beograd (JIK) iz Srbije ili u njihovim filijalama širom bivše Jugoslavije i izdavati potvrde o zaprimljenim zahtjevima.

Građani FBiH će predavati zahtjeve u ispostavama FIA, koje se nalaze u 45 općina u Federaciji BiH.

Uz pismeni zahtjev za prijavu potraživanja stare devizne štednje koju su imali u bankama Srbije, građani su dužni dostaviti i slijedeće dokumente: kopiju devizne štedne knjižice (ukoliko je posjeduje), kopiju rješenja o nasljeđivanju, ovjerena kopija punomoći za zastupanje, kao i druge potrebne dokumente kojima se neosporno dokazuje pravni interes podnositelja zahtjeva.

Građani koji su usljed ratnih dejstava ostali bez deviznih štednih knjižica također mogu predati zahtjev za prijavu potraživanja i dobit će odgovarajuću potvrdu.

Zahtjevi se predaju lično, dok građani FBiH koji žive u inostranstvu zahtjeve uz prateću dokumentaciju mogu dostaviti poštom na adresu: Ložionička 3, Sarajevo sa naznakom “Zahtjev za prijavu potraživanja stare devizne štednje”.

Potvrde o zaprimljenim zahtjevima građani će dobijati najkasnije u roku od osam dana od zaprimanju zahtjeva te potpune i uredne prateće dokumentacije.

FIA je razvila softver koji će voditi evidenciju o zaprimljenim zahtjevima i izdatim potvrdama o prijemu zahtjeva.

Bitno je istaknuti da FIA ne vrši verifikaciju stare devizne štednje nego samo prima zahtjeve za prijavu potraživanja stare devizne štednje iz Srbije i izdaje potvrde o zaprimljenim zahtjevima.

Više informacija potražite na zvaničnoj stranici FIA-e.

Related posts