Grad Bihać upozorava na obavezu uklanjanja snijega i leda

Zbog očekivanih intenzivnih snježnih padavina Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijskih poslove Grada Bihaća obavještava sve poslovne subjekte (fizička i pravna lica), građane Bihaća, upravitelje zgrada, na obavezu uklanjanja snijega i leda na prilazima individualnim i kolektivnim stambenim i poslovnim objektima i na obavezu uklanjanja snijega i leda sa krovova objekata, trotoara i drugih predviđenih prostora.

Kako se u narednom periodu očekuju intenzivne padavine, komunalni inspektori i komunalni redari će pojačati inspekcijski nadzor (preventivni i represivni) u provođenju odredbi Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 2/14), a koji se odnose na uklanjanje snijega i leda.

Posebno upozoravamo sve građane da svoja motorna vozila ne parkiraju na mjestima neposredno do stambenih i stambeno-poslovnih objekata, te zgrada za kolektivno stanovanje, zbog moguće opasnosti od snijega i leda koji pada s krovova, a građane na dodatnu opreznost prilikom kretanja gradom zbog navedene opasnosti.

Related posts