Grad Bihać suočen sa dugovanjima od 40 miliona KM

Poslanik Naše stranke u Federalnom parlamentu Dennis Gratz, nakon hapšenja bivšeg gradonačelnika Bihaća, podnio je inicijativu prema Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH kako bi, u skladu s nadležnošću utvrđenom Zakonom o reviziji institucija u FBiH, izvršili specijalnu reviziju budžeta Grada Bihaća.

Ova revizija gradskoj upravi koja je na skoro samom kraju kalendarske godine suočena sa dugovanjima preko 40 miliona KM, najavljena je za 5 decembar. Grad Bihać je jedna od najzaduženijih lokalnih zajednica u Federaciji, sa tendencijom rasta zaduženosti i rasta dospjelih a neizmirenih obaveza, a sve dosadašnje revizije budžeta Općine Bihać imale su s negativan izvještaj Federalnog ureda za reviziju, pojašnjenje je kojim je poslanik Dennis Gratz obrazložio svoju inicijativu za reviziju.

Novi gradonačelnik Bihaća, Šuhret Fazlić, dolazak revizora ocjenjuje pozitvnim kako bi se dobila stvarna slika finasijskog stanja Grada. lako će 2017. godina za gradske finansije biti izuzetno teška, u gradskoj upravi vjeruju da će doći do nekih rješenja. Ono na čemu će se prvenstveno djelovati u narednoj budžetskoj godini, ističe gradonačelnik Fazlić, je povećanje prihoda i to onih neporeznih u kojima postoje rezerve te kako bi se u gradski budžet uprihodovala i ta sredstva.

Related posts