Direktor Razvojne agencije posjetio Općinu Bužim

Općinski načelnik Zikrija Duraković danas je u svome kabinetu održao radni sastanak sa v.d. direktorom Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona Samirom Jodanovićem.

Načelniku su predstavljene aktivnosti koje je provodila Razvojna agencija u proteklom periodu. Definisani su i mogući konkretni oblici saradnje ove općine i Razvojne agencije. Oni bi se u prvom redu trebali ogledati u odgovarajućoj aktivnoj ulozi Agencije oko koordinacije aktivnosti u procesu pripreme strateškog plana Općine i rada sa lokalnom samoupravom na izradi projekata i kreiranju odgovarajućeg poslovnog okruženja, kao i apliciranja prema drugim fondovima i institucijama.

Pored toga bilo je govora i projektima općine Bužima koji bi trebali biti uključeni u program javnih investicija USK-a, a samim tim i u program javnih investicija Federacije BiH, gdje je Razvojna agencija nosilac tih aktivnosti za naš kanton.

Related posts