FUP istražuje ministarstvo Edite Đapo: Sporna i zapošljavanja SBB-ovih kadrova

Federalna uprava policije provodi istragu u vezi sa zapošljavanjem kadrova SBB-a u Ministarstvo okoliša i turizma FBiH, a za koje se sumnja da ih je, po nalogu svog stranačkog šefa Fahrudina Radončića, u ovo ministarstvo “uhljebila” aktuelna ministrica Edita Đapo.

Kako saznajemo, nedavno je direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač od ministrice Đapo zatražio da istražiteljima FUP-a što hitnije dostavi detaljnu informaciju o angažmanu Sehade Kolenović, Admira Karovića, Edina Lukovca, Selme Crnovršanin, Mirsada Ibrovića, Azre Džigal, Merime Vele i Ismira Bajramovića, o čijem je sumnjivom zapošljavanju u ovom ministarstvu Faktor ranije već pisao.

Od resorne ministrice zatraženo je da FUP-u dostavi podatke o obrazovanju ovih osoba, kao i načinu njihovog angažmana, na koji period i u kojem svojstvu su primljeni, podatke o ostvarenim plaćama ili naknadama, te da li je to urađeno u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta u toj instituciji.

Sumnje u netransparentnost

Osim spornih zapošljavanja, FUP je na osnovu Izvještaja o izvršenoj finansijskoj reviziji ovog ministarstva, koji je u maju 2017. sačinio Ured za reviziju institucija FBiH, pokrenuo istragu i u vezi sa rapodjelom sredstava ovog ministarstva, za koji je u Izvještaju navedeno da nisu izvršene u skladu sa zakonom. Riječ je o nešto manje od četiri miliona maraka koje je ovo ministarstvo raspodijelilo kroz projekte “Akcijski plan Strategije okoliša” i “Transfer za razvoj turizma”, za koje je navedeno da su netransparentno dodijeljena.

FUP je zatražio i dodatno pojašnjenje u vezi sa odlukom ministrice kojom su firmi “Vitezit” dodijeljena sredstva u iznosu od 100.000 KM u svrhu realizacije projekta “Zbrinjavanje otpadne sumporne kiseline (H2SO4), kao i dodatne informacije vezano za navode Ureda za reviziju institucija FBiH koji je utvrdio nedostatak adekvatnog nadzora nad namjenskim korištenjem sredstava tekućih transfera za “Akcijski plan Strategije turizma FBiH – Transfer za razvoj turizma” i “Akcijski plan Strategije zaštite okoliša”, a za koji je također navedeno da nije osigurana transparentnost i efikasnost upravljanja i korištenja budžetskih sredstava.

Od Đapo je zatraženo i da dostavi dodatna pojašnjenja vezano za navode da Ministarstvo nije uspostavilo adekvatan nadzor nad radom operatera sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, što je za posljedicu imalo plaćanje novčane kazne i troškova postupka u iznosu od nešto više od 22.000 maraka, a rezultiralo je i tužbom firme “Ekopak” iz Sarajeva protiv ovog ministarstva.

Iz Federalne uprave policije nisu nam mogli dati više detalja vezano za ovaj slučaj, kao ni dokle se stiglo sa istragom.

– Federalna uprava policije ne komentariše svoje operativne aktivnosti u vezi sa krivičnim djelima – navodi se u odgovoru FUP-a na naš upit o ovim aktivnostima.

Ministrica Edita Đapo nam je u telefonskom razgovoru potvrdila da je Federalna uprava policije, tačnije njen direktor Dragan Lukač zatražio od Ministarstva ove podatke.

Đapo negira neregularnosti

– Gospodin Lukač, odnosno Federalna uprava policije je poslala kantonalnom tužilaštvu revizorski izvještaj, iz nekog razloga, a vidjet ćemo zašto, jer je moj revizorski izvještaj za 2016. godinu pozitivan. Ured za reviziju je Tužilaštvu slao samo one izvještaje koji su negativni, a vidjet ćemo da li su poslali i one koji su usvojeni sa rezervom, jer bilo je i takvih ministarstava – kaže Đapo.

Što se tiče spornih zapošljavanja, Đapo je kazala kako se u vezi s tim “Lukač može obratiti Agenciji za državnu službu i vidjeti kako su ti ljudi zaposleni”.

– Isto tako mogao bi da ispita i mnoga zapošljavanja koja su bila u protekloj godini, recimo u MUP-u… tačno je da je on mene obavijestio da je on to pokrenuo, a mi ćemo sve dostaviti kantonalnom tužilaštvu, odnosno tužiocu koji to vodi – kazala je Đapo.

Dodala je da joj nije jasno “zašto je gospodin Lukač izabrao baš Ministarstvo turizma i okoliša FBiH”.

Na našu konstataciju da policija istragu provodi na osnovu prijave, ministrica Đapo nam je rekla kako “se zna ko te prijave provjerava i na koji način”.

– Ja stojim iza toga da tu nema ništa neregularno – rekla nam je ministrica Đapo.

faktor.ba

Related posts