Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: Za preventivne mjere i projekte zaštite od poplava u KS 13 miliona KM

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić danas je sa saradnicima posjetio općinu Vogošća i održao radni sastanak s načelnikom ove općine Edinom Smajićem. Ovom sastanku prisustvovali su i predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save na čelu s direktorom Seadom Delićem.

Razgovaralo se o stanju i planovima u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede u ovoj godini. Načelniku Smajiću prezentirane su mogućnosti uključenja ove općine u Projekat IFAD i Projekat vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda – WATSAN FBiH koje realizira Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Smajić je upoznat i s planiranom realizacijom projekata vezanih za slivove rijeka i vodotoke prve kategorije.

“Kako bi odgovorili sve većim rizicima od poplava od kojih trpimo velike štete ove godine u finansijskom planu Agencije za vodno područje rijeke Save planirana su sredstva u iznosu od 9,2 miliona KM za tekuće i investiciono ulaganja na vodotocima prve kategorije na području Federacije, od čega preko 2,3 miliona KM za projekte na području Kantona Sarajevo”, kazao je direktor Delić.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je prema Svjetskoj banci kandidiralo Program koji će se u svojoj prvoj fazi fokusirati na aktivnostima zaštite od poplava i upravljanje riječnim slivovima i trajat će do 2024. godine, a ukupna vrijednost predloženih projekata u ovoj fazi je 23,4 miliona KM. Od predloženih projekata za implementaciju tri projekta se odnose na Kanton Sarajevo, a to su: regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju, regulacija rijeke Željeznice na području Otesa-Ilidža i na području Butmir-Vojkovići sveukupne vrijednosti 10,7 miliona KM.

“Sistemsko rješavanje problema poplava i realizacija ovakvih projekata podrazumijeva aktivno učešće i koordinaciju svih nivoa vlasti i institucija koje imaju nadležnosti nad vodotocima za koje je potrebno izraditi projekte, rješiti imovinsko-pravne odnose i osigurati sredstva za njihovo finansiranje kako bi zajednički preventivno djelovali i rizike od poplava smanjili te zaštitili ljude i njihovu imovinu u potencijalno najugroženijim područjima”, kazao je ministar Dedić.

Brzina implementacije svih kandidovanih projekata ovisit će od brzine procesa ishođenja svih potrebnih saglasnosti uključujući i građevinske dozvole.

Načelnik Smajić je istakao da je općina Vogošća osigurala sve potrebne dozvole i ovom prilikom zahvalio se ministru Dediću i direktoru Deliću na posjeti i podršci projektu koji će Agencija za vodno područje rijeke Save realizirati ove godine na području općine Vogošća, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Related posts