Federalni revizori u ovoj godini planiraju pretresti poslovanje 73 subjekta

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH ove godine planira kontrolisati rad 30 javnih institucija, preduzeća i općina koje do sada nikad nisu revidirali, kao i 18 njih u koje nisu ušli čak i duže od 10 godina.

Predmet kontrole biće poslovanje u prošloj godini, a budžeti i finansijski planovi javnih ustanova, preduzeća i općina koje će biti revidirani prvi put ili nakon 10 godina iznose blizu 850 miliona KM, i to samo za 2016. godinu.

“Ako se uzme u obzir da revizija navedenih subjekata nije vršena 10 godina ili više, odnosno nikada, ukupna nerevidirana sredstva iznose više od osam milijardi KM”, saopštili su iz Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Riječ je o finansijskim revizijama zavoda, fondova, agencija, javnih ustanova i preduzeća za 2016. godinu.

Iz Ureda su napomenuli da planiraju izvršiti finansijsku reviziju ukupno 73 subjekta za 2016. godinu, gdje su i Vlada, ministarstva i Parlament FBiH, što je povećanje od 43 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, ističu da je upitna i realizacija plana.

“Plan je zasnovan na broju trenutno raspoloživog osoblja kao i plana novog zapošljavanja revizora. Međutim, usljed nezakonitog umanjenja budžeta Ureda za reviziju za 2017. godinu i neodobrenog novog zapošljavanja, upitno je izvršenje plana”, istakli su u Uredu i ponovili stav da je umanjenje njihovog budžeta direktni udar na nezavisnost revizorske institucije. Pozvali su vlast da poštuju nezavisnost Ureda za reviziju.

Prema planu i programu rada za ovu godinu, prvi put će biti revidirani Federalni zavod za agropedologiju, Federalni zavod za poljoprivredu, Federalni agromediteranski zavod te Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Općine koje nisu nikada revidirane su Breza, Čelić, Domaljevac-Šamac, Kreševo, Sapna i Pale FBiH Prača. Kada su u pitanju fondovi, zavodi i agencije, prvi put će biti revidirani Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica “Drin” Fojnica, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba “Bakovići” Fojnica, Fond za zaštitu okoliša, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Fondacija za održivi razvoj – ODRAZ, zatim Agencija za bankarstvo FBiH i Agencija za kontrolu i akreditaciju u zdravstvu. Prvi put se revidiraju Kantonalna bolnica Zenica i Kantonalna bolnica “Dr Irfan Ljubijankić” Bihać, Institut za medicinsko vještačenje Sarajevo, Regulatorna komisija za energiju FBiH, kao i rudnici Zenica, Breza i Đurđevik, čiji planirani prihod za 2016. godinu iznosi 132,1 milion KM. Revidiraće se javna preduzeća “Z.O.I. 84”, Šumarstvo “Prenj” Konjic, “Broćanac” Čitluk, “Parkovi” Mostar, “Komunalac” Tuzla, te “Coming” iz Širokog Brijega.

Među onima koji nisu bili revidirani duže od 10 godina su UKC Tuzla i Sveučilišna klinička bolnica Mostar, čiji budžet, zajedno sa bolnicama Zenica i Bihać iznosi 275,5 miliona KM. Budžeti 11 općina u koje revizori nisu nikada ili duže od deset godina ušli iznose više od 50 miliona KM.

Elvir Karajbić, član Parlamentarne komisije za reviziju Parlamenta FBiH, rekao je da će biti zanimljivo vidjeti rezultate revizije onih koji nisu dugo ili nikako bili revidirani, te da bi reviziju trebalo raditi barem svake tri godine.

“Vladajuća većina ne želi popuniti kapacitete Ureda. Očito da se bolje snalaze u maglovitom stanju nego kad javnost vidi kakvo je rukovođenje”, dodao je Karajbić.

Napomenuo je da je praksa pokazala da su niži nivoi vlasti neuređeniji nego nivo FBiH, kojim se takođe ne možemo pohvaliti, čemu razlog može biti i neredovna revizija, te da se boji da će revizorski izvještaji o raspolaganju budžetom općina pokazati veće zloupotrebe nego što javnost očekuje.

“Cilj revizije je da pomogne rukovodiocima. Mi smo kao parlamentarna komisija podigli budžet Uredu, ali je Vlada to nezakonito smanjila, jer parlamentarna komisija određuje taj budžet i Vlada nema mogućnost da to smanji”, istakao je Karajbić.

/nezavisne

Related posts