EU odobrila za financiranje zajednički projekt RAUSK-a i REGEA-e

Evropska unija je 02.02.2017. godine objavila zvanične rezultate za odobrene projekte na programu Interreg IPA prekogranični program – Hrvatska – BiH – Crna Gora. Odobren je i zajednički projekt JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) pod nazivom „Grijanje zajednica obnovljivom energijom (RENEW HEAT)“. Partneri na projektu su i Karlovačka županija i Općina Cazin.

Glavni cilj je učestvovati u energetskoj regionalnoj tranziciji koja će se zasnivati na održivom korištenju lako dostupnih obnovljivih izvora energije – drvo – što dovodi do povećane energetske sigurnosti, čišćeg okoliša i jače ekonomije prekogranične regije. Naime, Hrvatska i BiH su zemlje bogate šumama i drvo se tradicionalno koristi za grijanje i kuhanje. Problem je u tome što ovaj način grijanja nije održiv, a šteti okolišu. Ovim projektom ćemo promijeniti tu lošu reputaciju drveta i pokazati da ovo najstarije obnovljivo gorivo ne samo da može smanjiti emisiju ugljičnog dioksida, nego i pomoći u razvoju lokalne ekonomije, ako se koristi na održiv način. Cilj ovog projekta je da se tradicionalno grijanje na drva zamjeni grijanjem na drvnu biomasu.

Kroz projekt će biti instalirane tri peći na biomasu u zgradam u javnom vlasništvu i to dvije u Općini Cazin i jedna u Karlovačkoj županiji. Uz to će biti organizirane i održane edukacije na temu korištenja drvne biomase i inovativnim poslovnim modelima za predstavnike javnog i privatnog sektora, kao i studija koja će donosiocima odluka pokazati sve prednosti korištenja drvne biomase za grijanje. Implementacija projekta će trajati 18 mjeseci.

Related posts