EP odobrio nove provjere na šengenskim granicama

Evropski parlament u četvrtak je odobrio uredbu kojom se mijenja Schengenski kodeks o granicama (SBC) u nastojanju da se pojača sigurnost i smanji mogućnost ulaska “stranih boraca“ na vanjskim granicama Evropske unije.

Uredba je odobrena sa 469 glasova za, 120 protiv i 42 suzdržana.

Prema novoj uredbi, sve građane EU-a i trećih zemalja će se sistemski provjeravati u bazama podataka pri ulasku i izlasku iz Unije. To znači da uredba obavezuje države članice da provode provjere svih osoba koje prelaze vanjske granice EU u bazama ukradenih i izgubljenih ličnih dokumenata, Schengenskom informacionom sistemu (SIS) i ostalim relevantnim bazama podataka.

“Cilj je da dodatne provjere olakšaju utvrđivanje nečijeg identiteta i da li predstavljaju potencijalnu sigurnosnu prijetnju“, saopšteno je iz Evropskog parlamenta.

Nova uredba je predstavljena od strane Europske komisije u decembru 2015. godine, a parlament i Vijeće Evrope postigli su dogovor oko novih pravila 5. decembra 2016. godine.

Uredba će stupiti na snagu dvadesetog dana nakon objave u “Službenom listu” Europske unije. Pravila će od tog trenutka biti neposredno obvezujuća u većini država članica. Danska, Velika Britanija i Republika Irska nisu obuhvaćene uredbom.

Related posts