Elvira Abdić-Jelenović najavljuje povećanje primanja vijećnika jer smatra da za svoj rad trebaju biti više plaćeni

Dok se građanima uvode novi nameti, ukidaju beneficije i pogodnosti, stopira sa kapitalnim projektima poput završetka zgrade Doma kulture i da ne nabrajamo više, predsjednica Laburističke stranke na 13. sjednici Općinskog vijeća, održanoj u četvrtak 26.10.2017, se žali kako su dnevnice za radna tijela ili komisije preniske i da ih treba povećati, jer, kako navodi, oni sav svoj rad moraju naplatiti shodno svome znanju, trudu i zalaganju, piše lokalni portal vkportal.ba.

U izvještaju o izvršenju budžeta vidljivo je da je punjenje budžeta manje za 10% u odnosu na prethodnu godinu, dok su izdaci za plaće uposlenika i dnevnice veći za 200.000,00 KM.

Related posts