EK želi planski spriječiti prevare na kilometraži pri prodaji polovnih auta

Prevarama na kilometraži pri prodaji polovnih vozila uskoro bi se trebalo stati ukraj u cijeloj Evropskoj uniji.
Prvi korak za to učinjen je danas nakon što je Evropski parlament većinom izglasao izvještaj o manipulacijama brojačima kilometara u motornim vozilima kojim se predlažu zakonska i druga rješenja za sprečavanje ove nezakonite prakse kod prodaje polovnih automobila, prenosi Jutarnji.hr.

“Otkad smo ušli u EU, naši ljudi masovno kupuju aute na zapadu. Procjene EU pokazuju da je na nacionalnim nivoima zahvaćeno između 5 posto i 12 posto vozila, dok ih je u prekograničnoj trgovini zahvaćeno između 30 posto i 50 posto. Ekonomska šteta za cijelu Uniju procjenjuje se na između 5,6 i 9,6 milijardi eura, a povjerenje u tržište rabljenih vozila je najniže među svim tržištima dobara u Uniji”, kazala je Biljana Borzan, članica parlamentarnih odbora za zaštitu potrošača te javno zdravlje i okoliš u Hrvatskoj.

No, osim što nose finansijsku štetu krajnjim kupcima, prevare u vezi s brojačem kilometara predstavljaju i ozbiljnu prijetnju sigurnosti na cestama, ali i narušavaju funkcioniranja unutarnjeg tržišta i nameću nepošten i dodatan trošak građanima, osiguravateljima, trgovcima rabljenih vozila i proizvođačima.

“Belgija i Holandija su uspostavile baze podataka u kojima se pohranjuju podaci kilometraže s periodičnih tehničkih pregleda, održavanja i drugih pregleda kod mehaničara i gotovo u potpunosti iskorijenile prevare. No problem i dalje ostaje u prekograničnoj prodaji. Parlament traži da se slično rješenje preslika na evropski nivo, jer izolirane nacionalne inicijative ne mogu spriječiti prevare povezane u prekograničnoj prodaji”, istaknula je hrvatska europarlamentarka.

Parlament, inače, od država članica traži da se prevare povezane s brojačima kilometara tretiraju kao krivično djelo.

Od Evropske komisije se traži da ispita mogućnost korištenja tzv. “blockchain” tehnologije u budućnosti kao sredstva za sprečavanje prevara u vezi s kilometražom. Predlaže se i uvođenje obaveze za proizvođače automobila da poboljšaju kriptografsku zaštitu brojača kilometara te razviju sisteme za prepoznavanje manipulacije.

Related posts