E-cigareta u Hrvatskoj dobiva jednak tretman kao i duhanska

Hrvatska Vlada danas je, na prijedlog ministra zdravstva Milana Kujundžića, prihvatila prijedlog zakona po kojem će se e-cigareta tretirati kao duhanski proizvod, a propisuje se i uvođenje obaveznih slika i upozorenja na sve duhanske proizvode.

Riječ je o usvajanju Prijedloga zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa zakonom EU.

Vlada je usvojila dio zakona koji propisuje način postavljanja slikovnih i drugih upozorenja na duhanskim proizvodima. Na duhanskim proizvodima odsada će biti obavezna slika sa tekstualnim podacima o prestanku i štetnosti pušenja, kao i obaveza iznošenja sastojaka duhanskih proizvoda i e-cigareta.

Vlada traži ujednačeno postupanje uporabe e-cigareta i spremnika koji sadrže nikotin te uvođenje definicije novih proizvoda.

Usvojena je zabrana pušenja i konzumiranja svih vrsta e-cigareta u prostoru u kojem pušenje nije dozvoljeno, kao i to da se postojeća zabrana oglašavanja i sponzoriranja duhanskih proizvoda odnosi i na e-cigarete, kao i zabrana njihova izlaganja.

Prijedlog zakona kojega je Vlada usvojila ide u saborsku proceduru.

Related posts