DRŽAVNA FIRMA ZA PRIMJER: Unsko-sanske šume uradile odličan posao u protekloj godini

Od kako je nova Uprava došla u ŠPD Unsko-sanske šume, svi segmenti u radu ovog preduzeća su višestruko poboljšani pa je Skupština USK s pravom prihvatila Izvještaj za 2016. godinu.

Već dugi niz godina, stanovnici Unsko-sanskog kantona nisu u toku radova ovog preduzeća i to ponajviše zahvaljujući nekom političkom previranju i korupciji koja je bila prisutna u ovom preduzeću.

Međutim, došlo je vrijeme da se počne sa planskim i kvalitetnim razvojom ovog preduzeća, Unsko-sanskih šuma, kvalitetnom raspodjelom radnih mjesta i svega onoga što ide uz jedno uspješno preduzeće.

Moramo spomenuti da je ovo preduzeće dosada uplatilo preko 5 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju boračkih zgrada,a kao što već svi znamo, još nijedna kompletna zgrada nije završena, što naravno nije njihova krivica.

Već dugi niz godina ovo preduzeće pomaže mnoge sportske kolektive sa našeg kantona kao i razne manifestacije.

Veoma je važno napomenuti i da u Unsko-sanskim šumama radi gotovo trećina demobilisanih boraca, ali ovo su samo jedni od pokazatelja zašto ovakvo preduzeće trebamo čuvati i u isto nezapošljavati stranački podobne nego sposobne radnike kako bi se nastavilo sa ovim pozitivnim trendom.

Kada pogledamo samo prošlu godinu od kako je na čelo preduzeća došao novi direktor Haris Mešić, preduzeće je imalo manje rashoda nego proteklih godina, uštedjelo se dosta, dok je napravljen velik posao kod pošumljavanja, te je samo u ovoj godini posađeno 591 230 novih sadnica.

Planirala dobit preduzeća je bila 697 812 KM, a na pola godine preduzeće je poslovalo u minusu, da bi se boljim menadžmentom, upravljanjem projektima i dovođenjem firme i poslova u red došlo do dobiti od 1 362 953 KM što je skoro duplo bolji rezultat od očekivanog.

Pored svih ovih ušteda, plan je odrađen više od očekivanog, a navest ćemo vam samo neke od podatka:

Samo u periodu od januara do decembra mjeseca 2016. godine izvršeni su radovi na uzgajanju šuma na 3474, 68 ha što je za 95,10 ha više od plana.

U kategoriji “podizanje šuma” pošumljavanje je izvršeno 241,00 ha odnosno 14,6% više u odnosu na planirano.

Njege odraslih kultura prorede – kresanje grana izvršeno je 289,90 ha, odnosno 14,31% nego što je planirano.

Njega šumskih kultura ispod taksacionog praga izvršena je na površini od 272,25 ha, odnosno 117,78% od planiranog.

Njega izdanačkih šuma prorede izvršena je na ukupnoj površini od 2085,98 ha, odnosno skoro 95,76% od planiranog.

Njega prirodnog podmlatka izvršene su na površini 278,50 ha što je za 33,57% više od planiranog.

Treba spomenuti da je direktor ŠPD Unsko-sanske šume, Haris Mešić ciljano poslao Izvještaj i u revizorsku kuću “REVIZIJA PROFIT” doo Bihać koja je nakon analize cijelog izvještaja dala stručno mišljenje koje vam prenosimo u cjelosti:

“Prema našem mišljenju, priloženi financijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa na dan 31.12.2016. godine, kao i rezultat njegovog poslovanaj i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI).”

Nakon pročitanih svih gore navedenih činjenica i znatnog poboljšanja rada ovog preduzeća možemo s pravom reći da je Haris Mešić jedan od rijetkih direktora čiji je izvještaj s pravom prošao na Skupštini Unsko-sanskog kantona, a ujedno i jedan od rijetkih mladih ljudi koji je svoju funkciju shvatio ozbiljno i u protekloj godini uradio odličan posao za svoje preduzeće, sve radnike i cijeli Unsko-sanski kanton.

Related posts