Dok radnici žive od 500 KM, pogledajte zbog čega se bune državni službenici

Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH je predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću kao i svim ministrima u državnoj vladi uputio protestno pismo.

Ističu da to čine zbog “nezadovoljstva statusom zaposlenih u institucijama BiH, odnosom poslodavca prema Sindikatu te izloženosti konstantnom pritisku zbog neravnopravnog položaja u odnosu na zaposlene na drugim nivoima vlasti i najavljenog smanjenja osnovice za obračun plaće”.

– Sindikat ima primjedbe na dostavljeni tekst DOB-a i određenu visinu osnovice za obračun plaće uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2019. godinu jer smo mišljenja da su se zbog inflacije u Bosni i Hercegovini i statističkih podataka o visini prosječne potrošačke korpe posljednje dvije godine odavno stekli uvjeti za izmjenu/povećanje osnovice za obračun plaće – stoji u saopćenju.

Poručuju “da je zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine u proteklih nekoliko godina dva puta smanjenja osnovica za obračun plaće, topli obrok također dva puta i prije 6 mjeseci naknada za prijevoz”.

– Trenutno utvrđena osnovica za obračun plaća u institucijama BiH iznosi 475,69 KM, a koeficijenti se kreću od 1 do 12. Od ukupnog broja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, 60 posto su zaposlenici koji primaju plaću u iznosu od 475,69 do 761,10 KM, dok istovremeno izabrana i imenovana lica ostvaruju primanja i do 5.700 KM u šta nije uračunata naknada za odvojeni život, stanarinu i mjesečni paušal. Sa svim navedenim naknadama njihova primanja idu i do 7.000 KM. Što se tiče državnih službenika u institucijama BiH (zaposleni sa VSS), njihova primanja su od 998 KM do 1.545 KM. Omjer plaća zaposlenih u instititucijama BiH u odnosu na izabrana i imenovana lica se kreće oko 1/10, što je presedan u odnosu na sve druge, mnogo uređenije države u kojima taj omjer ide do najviše 1/5. Statistički podaci pokazuju da su zaposleni u institucijama BiH u nepovoljnijem položaju i u odnosu na zaposlene na nivou entiteta, kantona pa i pojedinih općina. Tako zaposleni u organima uprave Federacije BiH, sa istom školskom spremom, raspoređeni na isto radno mjesto ostvaruju primanja veća za 200 do 400 KM, a u republici Srpskoj za 100 do 300 KM. Eklatantan primjer podređenosti zaposlenih u institucijama BiH u odnosu na druge državne službenike je jedna sarajevska gradska Općina u kojoj zaposleni ostvaruju i do 500 KM veću plaću od zaposlenih u institucijama BiH – poručuju iz sindikata.

Navode i da “u Federaciji Bosne i Hercegovine naknada za topli obrok se obračunava u iznosu od 1 posto prosječne plaće što iznosi 8,7 KM dok je u institucijama BiH već godinama ta naknada 6 KM”.

– Osim navedenih “udara” na zaposlene u institucijama BiH, prije 6 mjeseci je usvojena i Odluka o naknadi za prijevoz koja diskriminira određeni broj zaposlenih, koji iako je zakonom zagarantirano, ne ostvaruju naknadu za prijevoz koja pokriva realne troškove odnosno, kupovinu mjesečne karte. Na ovu diskriminaciju je ukazao i Ured ombdusmana za ljudska prava te dao preporuku za dalje postupanje kako bi se ova Odluka korigovala u pravcu izjednačavanja svih zaposlenih i ostvarivanja naknade za prijevoz. Međutim, do sada nadležni nisu ništa poduzeli po ovom pitanju. Da su zaposleni u institucijama BiH u podređenom i diskriminatornom položaju u odnosu na zaposlene na svim drugim nivoima vlasti, ali i zemljama regiona, govori činjenica da na nivou države ne postoji potpisan Kolektivni ugovor kojim bi se štitila prava zaposlenih. Reprezentativni sindikat posebno ukazuje na osiguranje neophodnih pravnih pretpostavki za stvaranje efikasnijeg sistema nadzora nad primjenom odredaba Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Članom 54. stavom (1) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine utvrđeno je da će se formirati nezavisno interresorno tijelo sa zadatkom da izradi i kreira procedure za vrednovanje radnih mjesta i utvrđivanje platnih razreda, koje ima 7 članova, a koje će imenovati Vijeće ministara BiH. Navedenim je utvrđeno da će jednog člana imenovati sindikat. Reprezentativni sindikat očekuje formiranje ovog tijela i poziv za aktivno učešće u njegovom radu. Ujedno Vas obavještavamo da Reprezentativni sindikati neće dati saglasnost na visinu osnovice za 2019. godinu kao što nije dao ni saglasnost za 2018. godinu – zaključuje se u saopćenju.

Izvor: Faktor

Related posts