Dedić sa kantonalnim ministrima o programima poticaja

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić održao je danas u Sarajevu sastanak sa ministrima i predstavnicima kantonalnih ministarstava zaduženih za pitanja poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Na sastanku su razmatrana pitanja iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i voda. Jedna od bitnih tema bili su kantonalni programi poticaja čije se usvajanje u narednom periodu očekuje još u Unsko-sanskom, Tuzlanskom i Posavskom kantonu. Istaknuto je da niži nivoi vlasti na godišnjem nivou izdvajaju oko 28 miliona KM za potrebe poljoprivrede: kantoni 20 miliona i općine osam miliona.

Predstavnici ministarstava su predstavili glavne poticajne mjere predviđene za ovu godinu.

„Kantonalni programi su bitna dopuna Federalnog programa poticaja. Neke vrste proizvodnje specifične za pojedina područja ne možemo poticati sa federalnog nivoa, stoga je na kantonima zadatak da im posvete posebnu pažnju“, rekao je Dedić.

Ovo je slučaj, na primjer, malinarstva koje je razvijeno uglavnom u Unsko-sanskom, Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu, te proizvodnje smilja, razvijene prije svega u Hercegovini. Isto tako, neke vrste proizvodnje kod kojih je u prethodnom periodu zabilježen veliki broj zloupotreba trebaju biti poticane na kantonalnom nivou da bi se lakše kontrolisala dodjela sredstava.

Predviđeno je da se usklađivanje mjera iz federalnog i kantonalnih programa odvija tokom čitave godine, shodno potrebama i finansijskim mogućnostima vlada.

Ministar Dedić je naglasio da je federalni program poticaja već usvojen i objavljen u Službenim novinama, te da je spremna njegova primjena. Od kantonalnih ministarstava je zatražio da što prije obrade zahtjeve za poticaje za četvrti kvartal 2017. i prvi kvartal 2018. za mlijeko pa da nadležna ministarstva mogu što prije krenuti sa isplatama novčanih podrški.

Related posts