Da li “puca” koalicija u Gradskom vijeću Bihać?

Nakon što je dogovorena raspodjela vlasti, te nakon toga su i na posljednoj sjednici Gradskog vijeća razriješene stare i imenovane nove privremene upravijačke strukture, počele su trzavice medu koalicionim partnerima u Gradu Bihaću.

Naime, iz kuloara se već zna kako je “izrezan” onaj najsladi dio kolača u podjeli pozicija i preduzeda u Gradu Bihaću. Tako je već svima poznato kome je pripalo JP “Komrad° d.o.o. Bihać, JP “Vodovod” d.o.o. Bihać, Zavod za prostorno uredenje, dok istovremeno gradonačelnik Fazlić najavljuje transparentan konkurs i izbor najboljih Bišćana i Bišćanki na te pozicije.

Nakon što su međusobno ipak dogovorili podjelu, dio koalicije je zauzeo stav da za govornicom vijeća ne pričaju mnogo jer je to populistički, a da će oni svojim radom i rezultatima “progovoriti”. Nažalost, mnogi su u tom dijelu zamijenili govornicu u vijeću sa društvenim mrežama, tako da priča o populizmu i rezultatima postaje iz dana u dan sve više kontradiktorna.

Svakako građani očekuju da oni koji su izabrani, sa kvalitetnim diskusijama, argumentima, inicijativama i svim drugim poslovničkim pravima vijećnika kreiraju “bolji Bihać” kojeg su najavijivali jedni 2008. godine, drugi 2012. godine i treći 2016. godine.

No, ako pojedini vijećnici ne upotrebljavaju ulogu vijećnika u samoj sali vijećnice, ako sjednicu vijeća i razmatranje materijala ne upotrijebe za kreiranje boljeg Bišća, mnogi građani su navikli na šutnju i “mahanje” rukama i glavom, gradani to neće zamjeriti jer su naviknuti na “mahače” i “klimače”, ali je poseban momenat u novom sazivu vijeća da se stav o mogućim kadrovskim rješenjima iznosi na društvenim mrežama. Značaj tome daje i ako je “komenatator” dio koalicije koja i imenuje upravijačke strukture.

Tako je jaz u komunikaciji koalicionih partnera i više nego očit jer je jedan od vijećnika koji participira u koaliciji javno na društvenoj mreži “facebook” (ne za govornicom vijeća jer je to populistički) obrušio na moguće kadrovsko rješenje njegovog koalicionog partnera. Javnosti je veoma bitno napomenuti da se uvaženi vijećnik Sej Ramić još nikako nije javio da diskutuje na sjednicama Gradskog vijeća, izuzev podnošenja izvještaja Komisije čiji je predsjednik.

lz teksta u članku, čiji naslov možete da vidite na slici, jasno je zaključiti na kojeg koalicionog partnera se odnosilo ovo negodovanje vijećnika Gradanskog saveza (GS). Kontaktirali smo rukovodstvo Gradske organizacije Stranke demokratske aktivnosti (ASDA) prije svega da provjerimo da li će ići ka takvom kadrovskom rješenju, na š'to smo dobili negativan odgovor, ali da još uvijek i nemaju konkretno ime koje će biti njihovo rješ'enje na poziciji dirketora JP “Komrad” d.o.o. 0 komentaru vijećnika njihovog koalicionog partnera GS nisu dali značajan komentar, navodeći da bi svi vijećnici, a posebno oni s kojima su u koalicionom sporazumu trebali da svoje stavove iznesu na samoj sjednici vijeća ili na sastancima sa koalicionim partnerima, a takve reakcije su vjerovatno politčko neiskustvo i želja za skretanje pozornosti.

Da li su ovo prve trzavice koje će na koncu zbog nagomilanih koraka nepoštivanja koalicionog sporazuma i javnih međusobnih optužbi rezultirati novim preslagivanjem u Gradskom vijeću Bihać ostaje nam da vidimo.

/usn.ba

Related posts