Da li četveročlana porodica koja živi od 1.600 KM spada u bogataše?

zmjene zakona vezanih za doprinose na plaću i porez na dohodak doveli su do sukoba stavova Vlade FBiH, radnika i poslodavaca.

Ono što je indikativno u dijelovima novih zakonskih izmjena je svakako i tri stope pri plaćanju poreza na dohodak. Tako je federalna ministrica finansija Jelka Miličević nedavno objasnila nove mjere.

– Govoreći o porezu na dohodak, postojati će tri stope. Prva je nulta i u nju spadaju sve plaće koje su u visini od 0 do 700 maraka, druga je stopa od 10 posto i ona će obuhvatiti plaće od 700 do 1500 maraka, dok će se neto plaće koje su u visini od preko 1500 maraka oporezivati 20 posto – pojasnila je ona.

Drugim riječima, vlast smatra da su osobe sa plaćom većom od 700 KM, a pogotovo sa plaćom većom od 1.500 KM izuzetno imućne i time im je određena veća stopa poreza na dohodak. Ova percepcija vlasti o primanjima bh. građana je u suprotnosti sa životnim standardom ali i troškovima života u BiH.

Iako u BiH ne postoji metodološki kredibilno utvrđen iznos potrošačke korpe, procjene su da je za normalan život četveročlane porodice potrebno između 1.600 i 1.800 KM. Život je još skuplji u većim gradovima gdje samo troškovi plaćanje kirije ili rate za stambeni kredit i režija za četveročlanu porodicu mogu doseći iznos od 700 do 900 KM.

Istovremeno, prosječna plaća u BiH je 846 KM prema podacima Agencije za statistiku BiH. Četveročlana porodica može preživjeti ukoliko dvije osobe rade i primaju puni iznos prosječne plaće, ili ako radi jedna osoba sa plaćom od naprimjer 1.600 KM.

Prema do sada važećoj stopi poreza na dohodak od 10 posto, okvirni iznos poreza na dohodak za plaću od 846 KM bi bio oko 60 KM, a za plaću od 1.600 KM je 144 KM. Prema novim izmjenama, porez na dohodak na plaću od 1.600 KM će iznositi 288 KM po stopi od 20 posto.

Ovo posebno brine porodice u kojima radi samo jedna osoba koja ima plaću iznad 1.500 KM. Prema gore navedenoj računici koju su nam potvrdili u jednoj od računovodstvenih kompanija, navedene porodice će se u slučaju da poslodavac na njihova leđa svali teret povećanog poreza naći u nezavidnoj situaciji.

Osobe koje sa plaćom od 1.600 KM izdržavaju četiri ili pet osoba, posebno imajući u vidu troškove života u većim urbanim sredinama, zasigurno ne spadaju u bogate osobe kako to ministrica Miličević smatra.

Istovremeno, javlja se mogućnost odlaska u sivu zonu određenih zaposlenih koji bi plaćanje većeg poreza mogli izbjeći dobijanjem dijela plaće “na ruke”, a ostatka plaće, koja će i dalje biti u zoni od 10 posto poreza na dohodak, na račun i kroz standardni ugovor.

Iako iz ministarstva navode da će novim zakonskim mjerama u većoj mjeri biti oporezovan bogati sloj, pitanje je zaista ko će snositi trošak novih mjera koje će prema projekciji Udruženja poslodavaca FBiH u federalni budžet donijeti novih 50 do 60 miliona KM. Socijalna osjetljivost novog zakona, posebno prema porodicama, je upitna i pitanje u kojoj mjeri ispunjava sve ono što vlast tvrdi da ispunjava.

faktor.ba

Related posts