Crveni križ USK-a uručio pakete hrane i higijene najugroženijim porodicama na kantonu

U koordinaciji sa Crvenim križom Federacije Bosne i Hercegovine, Crveni Križ USK-a izvršio je raspodjelu paketa hrane i higijene za 120 najugroženijih porodica na prostoru našeg kantona.

Crveni križ USK-a ovakvu raspodjelu vrši svaka dva mjeseca kroz svoje općinske organizacije Crvenih križeva općina/grada.

Isti su već stigli na adrese korisnika i obradovali one kojima je pomoć prijeko potrebna.

Related posts