Cazin, demobilisani borci: Pridružuju se protestima u Sarajevu!

17.02. 18. je povodom nezadovoljstva i uskraćivanja osnovnih prava demobilisanim borcima održan skup u kino sali u Cazinu.

Pozvani su svi borci da se uključe u aktivnosti podrške i traženju regulisanja statusnih prava a koje se prije svega odnose na:

Da se formira jedno jedinstveno reprezentativno boračko udruženje na nivou BiH od posebnog društvenog interesa, značaja, prvorazrednog karaktera od svih pripadnika učesnika rata kao pravno lice u čijem sastavu će djelovati ogranci osnovnih općinskih organizacija. Predstavnici općinskih organizacija činili bi viši nivo kantonalnog, Regionalnog, Federalnog i Državnog nivoa svoga organizovanja kroz kordinacijska tijela.

Da se uvede moratorij i prekine sa financiranjem za sva temeljna boračka udruženje i saveze i sve druge boračke organizacije u FBiH, da se ukine financiranje boračkog dodatka za sve odlikovane borce – branitelje, oficire, osim onih koji se vode da su nezaposleni i socijalno statusno još uvijek nerješeni a čiji iznos na godišnjem nivou od općina, javnih preduzeća i ustanova, kantona do federacije BiH i BiH nepravedno se potroše ogromni novac koji služi čak podobnim političkim kadrovima i političkim strankama na vlasti, taj novac treba da se prenese i upotrebi za boračko-braniteljski dodatak za nerješene, nezbrinute kategorije branitelja sa navršenih 57 godina života pa na dalje do ostvarenja drugih prava po zakonu npr. penzionisanja

Da se sva dostupna sredstva za brigu boračkih prava Ministarstva Države, Federacije, kantona, općina, javnih preduzeća i drugih ustanova koriste isključivo za brigu boračke populacije, stave u svrhu solidarnog i racionalnog korištenja usmjereno prema  nerješenim i nezaposlenim kategorijama kao nadoknada kroz taj vid  boračkog dodatka za sve učesnike ne zaposlenih i socijalno ne zbrinutih populacija boraca učesnika rata. Borački dodatak  bi bio 6. (šest)KM po mjesecu učešća rata na osnovu vremenske pripadnosti provedene u ratnim jedinicama za pripadnike ARBiH, MUP i HVO na jednakoj distanci.

A da nakon solidarnog zbrinjavanja ove najranjivije kategorije nezaposlenih boraca kroz registar boraca shodno mogućnostima države uvede se po kategorijama i klasifikaciji te razdvoji borbeni od ne borbenog  učešća u ratu i na toj osnovi uvede se borački dodatak za sve pripadnike učesnika rata.

Da se uvede jedinstven registar i objavi javno spisak svih pripadnika ARBiH i HVO kako bi se mogla utvrditi revizija pripadnosti ko su pravi, a ko lažni pripadnici boračke populacije i njihova spoznaja o učešću u ratu obzirom da se špekuliše o velikom broju za koje se tvrdi da su nezakonito uvedeni u pravo boraca – branitelja.

Da se provedu istrage i sudski se procesuiraju svi oni koji su lažnim dokumentima i svjedočenjem uvodili lažno i nezakonito ljude čak i djecu mlađih od 15 godina u pravo borca-branitelja po privilegovanom pravu sa početkom učešća u ratu od sepembra 1991. godine.

Da ne bude usvojen novi Zakon koji bi kao nacrt o pravima boraca bio bez prethodne javne tematske  parlamentarne rasprave te šireg kruga društveno političke zajednice na ovu temu.

Izvor: Cazin: Održan skup demobilisanih boraca, pridružuju se protestima u Sarajevu!

Related posts