Bosanski Petrovac: Službenici manipulirali Vijećem i načelnikom?

Zakup poljoprivrednog zemljišta, nakon godinu dana, doveo je u sukob bosanskopetrovačkog načelnika, Vijeće, investitore i članove poljoprivredne zadruge Ostrovica iz Kulen-Vakufa. Bila je to tema vanredne sjednice Općinskog vije,a, koje je na trenutke bila žučna. Jedni su tražili odgovornost za propuste, drugi odlazak Arifagica iz Bosanskog Petrovca. Sjednici su prisustovali nezadovoljni takvim stanjem i sami gradani. Trebalo je skoro sat vremena za usvajanje dnevnog reda vanredne sjednice OV Bosanski Petrovac, sa samo jednom tačkom.

– Slučaj investicije Jusufa Arifagića od 2015 – 2017. godine. Prethodila je tome žučna rasprava, a onda, kako je ustanovljeno, i neregularno glasanje. Elektronski su glasali i oni koji nisu u tom trenutku bili prisutni, zatim negodovanja, a potom mučno prebrojavanje. Konačno, sa 10 glasova za, četiri suzdržana i dva protiv, otvorena je rasprava o raskidanju ugovora i neregularnostima koji se se pojavile samo godinu dana nakon davanja u zakup zemljišta Arifagiću na području Prkosa i Oraškog brda. Mišljenja su bila oprečna, a otvorena su brojna pitanja.

Problemi su, lako se čulo, nastali nakon što je godinu dana kasnije reagirao Haris Mešanović, član zadruge u čijem je vlasništvu sporni dio zemlje.

Jedni su tražili način da se popravi stanje drugi su pozivali na odgovornosti zbog propusta u davanju u zakup zemljišta. Kako se činilo svi su bili saglasni da se na tom dijelu zemlje u roku od godinu ništa nije odradilo. Otvorilo je to novu raspravu medu vijećnicima, ali i špekulacije da je zemlja okupirana, da su tamo naoružani ljudi. No s time, kažu niko nije upoznat. Reagiralo je i Općinsko pravobranilaštvo. Kažu, prijetli su im kada su se počeli baviti ovim slučajem.

„Smatramo da je došlo do odredenih manipulacija nekim pravnim činjenicama, pa su Vijeće i načelnik time dovedeni u zabludu, a za to su odgovorni državni službenici koji su o svemu trebali obavijestiti kako Vijeće tako i načelnika”, kaže Almaida Suljić, općinski pravobranilac.

Za dva dana je zakazana redovna sjednica Vijeća, na kojoj će se naći i mišljenje Pravobranilaštva. No, koliko god nakon svega u OV tražili krivca za ovu situaciju, jedno je sigurno – ugovor izmedu Općine Bos. Petrovac i Jusufa Arifagića je raskinut. – piše rtvusk.

Related posts