Bosanska Krupa: Održana javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2017. godinu

U fokusu juče održana centralne javne rasprave o Nacrtu Budžeta za 2017. godinu dominirale su tri oblasti: kultura, sport i poljoprivreda. Konkretnih i konstruktivnih prijedloga koje su bili prisutni iznosili i nije bilo previše. Možda je najkonkretniji prijedlog ili bolje reći inicijativa došla od članova Naše stranke koji su tražili da se u Budžetu Općine osiguraju inicijalna sredstva za formiranje jednog fonda za poljoprivredu kojim bi se kroz tov junadi i uzgoj jagodičastog voća i povrća došlo do masovnog zapošljavanja u ovoj grani privrede. Umjesto sirovog voća i povrća izvozili bi se finalni proizvodi u EU, a mesna idusstrija već ionako ima prolaz ka Turskoj.

Poljoprivreda se polako vraća u centar pažnje, a tome svjedoči i tematska sjednica koja je predviđena programom rada Općinskog vijeća Bosanska Krupa tako da će se i ovom prijedlogu vjerovatno više čuti i znati u narednom periodu.

Mnogo sugestija, prijedloga i kritika na Nacrt Budžeta upućeno je u smislu neravnomjerne raspodjele budžetskih sredstava što je, kazali su prisutni na raspravi, posebno bila praksa ranijih godina. Malo se izdvajalo za boračka udruženja, mlade i sport gdje se procentualno često ni ono što je bilo predviđeno usvojenim prijedlogom Budžeta nije realizovalo.

Jedna od konkretnih zamjerki bila je i na izdvajanje za projekt tj. manifestaciju “Reis Džemaludin Čaušević” gdje su članovi org. odbora i predstavnici istoimenog udruženja kazali da im s obzirom na brojnost gostiju i svih neophodnih priprema treba oko 14 000 KM a budžetom su predviđeni sa 2000 KM. Inicijativa je bila i u pravcu izdvajanja za nabavu aparata “Mamograf” za općinu Bosanska Krupa, izdvajanja za porodilje, pogotovo one koje to žele biti drugi, treći ili više puta kako bi se stimulisao natalitet i uticalo na problem tzv. bijele kuge. Pored ovoga pristigla je i primjedba na portal Krupljani.ba da više iznose stanje iz samog vijeća a ne samo kabineta načelnika. Osim neravnomjerne raspodjele učesnici su istakli i transparentnost u trošenju sredstava u Budžetu. Šefica službe za financije nije mogla pružiti odgovore na sva postavljena pitanja a prisutni na raspravi pa i sami članovi Komisije za Statu i propise stavili su zamjerku što javnoj raspravi nije prisustvovao sam predlagač odnosno načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović. Svi prijedlozi koji su stigli pismenim putem i svi prijedlozi koji su izneseni na javnoj raspravi biće dostavljeni predlagaču. Budžet u formi prijedloga prema najavama na klupama vijećnika Općinskog vijeća mogao bi se naći 30. ili 31. januara do kada traje i Odluka o privremenom financiranju. – piše radiobk.

Related posts