Bišćanka Sanela Piralić-Spitzl proglašena najboljim psihologom u Beču

Sanela Piralić-Spitzl, rođena Bišćanka,završila je osnovnu i srednju medicinsku školu u Bihaću. Poslije rata je magistrirala psihologiju u Beču, a prošle godine je postala Dr.med.nauka.

Dana 15.3.2017  proglašena je najboljim psihologom u Beču te joj je uručena Elisabeth Knoll nagrada.Ovu nagradu dodjeljuje kliničko psihološko stručno vijeće Opće bolnice Grada Beča i Medicinskog sveučilišta u Beču.

Dr.med.nauka Sanela Piralić-Spitzl je primila nagradu posebno za rad na procjeni ponašanja medicine boli u skupini bolesnika s somatoformnim bolnim poremećajem.

Related posts