Bihać: Zatražen angažman Oružanih snaga BiH na čišćenju snijega

Grad Bihać su u proteklih nekoliko dana zadesile velike snježne padavine. Visina snježnog pokrivača prema zvaničnim informacijama jutros je iznosila 82 cm, dok je od početka mjeseca februara od danas na području Grada Bihaća napadalo 177 cm snijega.

Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić održao je i jutros sastanak sa čelnicima Zavoda za prostorno uređenje Bihać, JKP Komrad, gradske Službe za komunalne djelatnosti i inspekcijske poslove i Civilne zaštite grada Bihaća, te zahtijevao je maksimalnu angažiranost na raščišćavanju snijega.

Čelnici navedenih ustanova i službi su izvijestili da je sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo danonoćno na terenu, da su svi putni pravci prohodni, te da nema prekida u isporuci vode, električne energije i odvoza smeća, osim ulicama u koje kamioni za odvoz smeća ne mogu ući. S obzirom na preobilne padavine i težak snijeg koji je zadesio ovaj dio BiH, stanje ipak ocijenjuju zadovoljavajućim, pozdravljaju napore radnika koji danonoćno rade na održavanju gradskih ulica prohodnim, te mole građane za razumijevanje.

Gradonačelnik je uputio i zahtjev Ministarstvu odbrane BiH za angažman pripadnika Oružanih snaga BiH iz kasarne Adil Bešić koji će u koordinaciji sa gradskim službama vršiti čišćenje pješačkih prilaza školskim i zdravstvenim ustanovama, kao i trotoara u središnjem dijelu grada.

Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijskih poslove Grada Bihaća još jedanput podsjeća sva pravna i fizička lica i upravitelje zgrada na obavezu uklanjanja snijega i leda na prilazima individualnim i kolektivnim stambenim i poslovnim objektima, te na obavezu uklanjanja snijega i leda sa krovova objekata i prostora ispred njihovih objekata.

Također, građani se mole da u što manjoj mogućoj mjeri koriste vlastite automobile kako bi na taj način rasteretili unutargradski saobraćaj.

Related posts