Bihać: Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o šumama F BiH

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Bihaću je danas održana javna rasprava o Nacrtu zakona o šumama F BiH. Ovo je najvažniji regulatorni instrument šumarske politike i dokument kojim se uređuje održivo gazdovanje šumama a u Federaciji se njegovo usvajanje čeka od 2009. godine.

Javnu raspravu su organizirali kantonalno i federalno ministarstvo poljoprivrede i šumarstva. Kantonalni resorni ministar Dragan Polimanac te federalni ministar Šemsudin Dedić, čije je Ministarstvo predlagač Zakona ukazali su da je osnovni cilj novog Zakona očuvanje šuma i šumskog zemljišta, te jačanje ekološke, ekonomske i socijalne funkcije šuma kao jednog od najvrijednijih obnovljivih prirodnih resursa BiH.

Related posts