Bihać : Edukacija policijskih službenika – „Identifikacija motornih vozila“

Krađa motornih vozila spada u krivična djela – teške krađe a velika vrijednost vozila predstavlja i osnovni pokretački motiv za izvršioce ovog krivičnog djela. Problem se usložnjava i time se izvršioci ovog krvičnog djela formiraju čitave međusobne povezane „segmente jedinstvenog lanca“ a koji se kreće od oduzimanja vozila, njegovog prebacivanja u druge države, ponovnog registrovanja uz krivotvorene dokumente, promjena više vlasnika u kratkom vremenskom periodu ni drugo.

Iako je na Unsko-sanskom kantonu ova problematika sporadična i u trendu je opadanja, krađa vozila predstavlja globalni problem koji traži poseban pristup u rješavanju. Međunarodni nivo povezanosti auto-mafije mora biti praćen povezanošću policija različitih država.

S tim u vezi dana 22.02.2017. godine održana je edukacija policijskih službenika MUP-a USK-a a predavanje na temu „ Identifikacija motornih vozila„ održali su certificirani policijski službenici koji su ovakvu vrstu obuku već završili.

Cilj predavanja je upoznavanje policijskih službenika sa osnovnim karakteristika brojeva šasije motornog vozila, raščlanjenje broja šasije, na koji način se mijenja identitet vozila, koji su to indikatori da je vozilo predmeti krivičnog djela, kao i način na koji je uvezano MUP-a sa ostalim policijskim agencijama kako u državi tako i na međunarodnom nivou.

Related posts