BiH: Nekretnine sudija i tužilaca pred sudom javnosti!

Ukoliko Savjet ministara BiH sprovede zaključak Doma naroda parlamenta BiH, sudije i tužioci biće u obavezi da popunjavaju imovinske kartone, koje su posljednjih godina vješto skrivali od javnosti pravdajući to zaštitom ličnih podataka.

Stanove, kuće, vikendice, automobile i ušteđeni novac nosioci pravosudnih funkcija moraće predočiti javnosti nakon što Savjet ministara BiH po zaključku Doma naroda parlamenta BiH izmijeni ili čak izradi novi zakon kojim će to biti omogućeno.

Do sada je Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) skrivanje imovinskih kartona sudija i tužilaca pravdao zaštitom ličnih podataka, u čemu uopšte nisu imali uporište jer su i izvještaji agencija i pojedinih institucija pokazivali da se u takvim slučajevima zakon proizvoljno tumačio. U Srbiji i Hrvatskoj, recimo, sudije i tužioci, kao i svi ostali funkcioneri u obavezi su da popunjavaju imovinske kartone u koje javnost ima uvid, a za svako lažno prijavljivanje imovine može se ići u zatvor do čak pet godina. “Javni interes mora biti na prvom mjestu i u tom dijelu često se pogrešno interpretirao Zakon o zaštiti ličnih podataka. Može se uzeti karton ili finansijska kartica, kako god se to zvalo, i reći: ‘Dobro! Tu ima ličnih podataka i njih ćemo izuzeti, a dostupnim učiniti podatke potrebne da se zadovolji javni interes’. Neko da traži moj imovinski karton, mene kao direktora – javnosti se mora reći koju imovinu imam”, rekao je Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Inače, sudije i tužioci u obavezi su, kada stupaju na dužnost, da popune jednu vrstu imovinskog kartona, koji završi u ladici i kupi prašinu, a VSTS na zahtjeve novinara i javnosti nikad nije želio da dostavi informacije o tome šta koji sudija ili tužilac posjeduju.

Takvo ponašanje VSTS-a samo je podgrijavalo sumnju javnosti da se imovina pojedinih sudija i tužilaca mjeri milionima KM, na šta su ukazivali i pojedini visoki zvaničnici u BiH. I tokom rasprave u Domu naroda, kada je zadužen Savjet ministara BiH da omogući objavljivanje imovinskih kartona sudija i tužilaca, moglo se čuti o korumpiranosti djelilaca pravde, ali i o glasinama koje se tiču njihove imovine. Pored zahtjeva Doma naroda da se omogući objavljivanje podataka o imovini sudija i tužilaca, slična inicijativa pokrenuta je u Predstavničkom domu parlamenta BiH krajem prošle godine, kada je na prijedlog Lazara Prodanovića, poslanika SNSD-a, Ustavnopravna komisija podržala inicijativu za izmjenu Zakona o VSTS-u u smjeru da se imovinski kartoni učine javnim.

“Zalagao sam se i na sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma da se to uradi. Imovina sudija i tužilaca mora biti javna kao kod svih onih koji se bave javnim poslom u BiH i tu ne treba da bude izuzetaka”, rekao je Momčilo Novaković, poslanik NDP-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH i član Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma. On kaže da neće biti problema zbog praktično dvije inicijative koje su pokrenute u parlamentu BiH na istu temu, jer zakoni koji to treba da omoguće moraće proći oba doma parlamenta BiH.

U VSTS-u juče su nam rekli da su i njihove aktivnosti usmjerene na reviziju Zakona o VSTS-u, kojima bi se, između ostalih predloženih izmjena i dopuna, posebno obratila pažnja na pitanje efikasnog sistema obrade, kontrole i objave imovinskih kartona. Takođe naglašavaju da je Zakonom o VSTS-u BiH propisano da sudije i tužioci dostavljaju na godišnjem nivou lične finansijske izvještaje koji uključuju osim ličnih prihoda, i prihode članova porodice, te ličnu i porodičnu imovinu, lične obaveze i garancije, te obaveze i garancije članova porodice.

“U tom smislu predstavljaju posebnu kategoriju podataka koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Uvidom u finansijski izvještaj došlo bi do povrede prava na privatnost”, kažu u VSTS-u i pored toga što u Agenciji za zaštitu ličnih podataka smatraju da se taj imovinski karton, tačnije lični finansijski izvještaj, može objaviti uz izuzimanje onih podataka koji se smatraju ličnim.

/nezavisne.com

Related posts